Omgaan met dementie

Het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen. Een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment

Dit proefschrift behelst een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd klinisch experiment (RCT) naar het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg bij mensen met dementie in verpleeghuizen dat samen met het VUmc werd uitgevoerd.Belevingsgerichte zorg wil zeggen meegaan in de belevingswereld van iemand met dementie, ingaan op en bevestigen van gevoelens en aansluiten bij de levensloop. De studie is uitgevoerd op acht verpleeghuisafdelingen. Alle afdelingen kregen eerst een training in methodisch werken, vier van de acht kregen daar bovenop cursus en training in geïntegreerde belevingsgerichte zorg. De onderzoeksmethode was participerende observatie.Belevingsgerichte zorg bleek een gunstig effect te hebben op de manier waarop mensen met dementie met hun ziekte omgaan. Zij bleven beter in evenwicht, konden zich beter uiten en toonden meer plezier. Bovendien waren ze beter in staat een adequate zorgrelatie met het personeel op te bouwen. Een tweede doel van de studie was een controle op de uitvoering van de interventie. Na de training werden verzorgenden sensitiever voor de behoeften van de bewoners en pasten zij kennis over de levensloop van bewoners toe in de dagelijkse zorg.

Auteur J. de Lange
Auteur

Pagina's

216

Jaar

ISBN

9052534691

SKU af0517
Category Rapporten