Elektronische sigaretten (vapes)

Factsheet

E-sigaretten (vapes) zijn elektronische apparaten waarin een vloeistof, met of zonder nicotine, kan worden verdampt. Deze factsheet vat feiten over e-sigaretten samen, afkomstig uit wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten. Aan bod komen kenmerken van e-sigaretten, cijfers over het gebruik, impact op de (volks-)gezondheid en wet- en regelgeving. Enkele kernpunten uit de factsheet:

  • Er is een grote verscheidenheid aan modellen van elektronische sigaretten (e-sigaretten, vapes) en e-vloeistoffen op de markt. Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in nicotineafgifte en potentiële schadelijkheid.
  • In de damp van e-sigaretten komen schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en giftige en kankerverwekkende stoffen die gezondheidsrisico’s met zich meedragen op de korte en lange termijn. Veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak worden echter niet gevonden in e-sigaretdamp.
  • De gezondheidsrisico’s van e-sigaretgebruik op lange termijn zijn nog niet in volle omvang duidelijk. Wel is bekend dat e-sigaretten schadelijke producten zijn door de giftige stoffen en de (hoge) nicotineconcentraties in de e-vloeistof.
  • E-sigaretgebruik is populair bij jongeren en jongvolwassenen. In 2023 gaf 21,7% van de jongeren (12-25 jaar) aan dat ze in de afgelopen 12 maanden e-sigaretten gebruikt hadden. Er zijn aanwijzingen dat e-sigaretgebruik voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten.
  • E-sigaretten lijken effectief te zijn als hulpmiddel bij het stoppen met roken van tabakssigaretten als ze worden ingezet als onderdeel van een behandeling. Observationele studies vinden echter dat e-sigaretten als consumentenproduct bij het stoppen met roken vaker leiden tot terugval of het gebruik van e-sigaretten in combinatie met het roken van tabakssigaretten.
  • Uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat bij ontmoediging van e-sigaretten als consumentenproduct (genotsmiddel). Het product zou in combinatie met gedragsmatige ondersteuning als receptgeneesmiddel beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken met behulp van medicatie of nicotine-vervangende middelen.

 

Auteur J. Schaap, S. Troelstra, E. Croes, M. Willemsen
Jaar

Pagina's

23

Auteur

, , ,

SKU AF2113
Category Factsheets