Preventie en gebruik van tabak, alcohol, cannabis en andere middelen onder jongeren met een licht verstandelijke beperking in het cluster 3-onderwijs

Kerngegevens uit het EXPLORE-onderzoek 2019

In deze factsheet presenteren we voor het eerst landelijke gegevens over middelengebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. Deze cijfers worden vergeleken met andere onderwijstypen.

Daarnaast presenteren we een actueel beeld over het beleid dat cluster 3-scholen hanteren en de interventies die zij inzetten omtrent middelengebruik.

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de bevindingen. Daarnaast is een uitgebreidere beschrijving van de resultaten van de interviews te vinden in een achtergrondrapportage.

 

Auteur M. Rombouts, D. Visser, S. Onrust, M. Tuithof, T. Scheffers-Van Schayck, J. Simon, K. Monshouwer
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

16

Jaar

SKU AF1832
Category Factsheets