Leergang Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer alles over een effectief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid, met een uitgewerkt ADM-beleid voor uw bedrijf als resultaat.

Wat leert u?

 • Onder invloed op het werk; feiten, risico’s en oorzaken
 • Ontwikkelen van ADM-beleid
 • Creëren van draagvlak
 • Wet- en regelgeving (AVG)
 • Uitvoering en implementatie

Samenvatting

Een gezonde en veilige werkomgeving is voor werknemers van groot belang. Als werkgever zet u zich in voor het welzijn van uw medewerkers. Helaas heeft u ook te maken met mensen die tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol en drugs. En ook het gebruik van medicijnen kan een ongewenste invloed hebben. Middelengebruik kan risico’s met zich meebrengen voor de medewerker zelf, voor anderen in de omgeving en voor het bedrijf als geheel. Denk aan productieverlies door verzuim of verminderde productiviteit of aan reputatieschade. Het is daarom van groot belang om een goed Alcohol-, Drugs- en Medicijnenbeleid te formuleren en te implementeren. In deze leergang van 4 dagen leert u alles wat daar voor nodig is en stelt u een realistisch ADM-beleid op dat gericht is op preventie en gedragen is door de organisatie.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U bent als professional betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van een gezonde en veilige werkomgeving binnen uw bedrijf of organisatie. U wilt een ADM-beleid ontwikkelen en uitvoeren en heeft daarbij behoefte aan verdieping van uw kennis.

 • Gezondheidsmanagers
 • HR-managers, HR-medewerkers
 • Beleidsontwikkelaars
 • Juridisch medewerkers

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De trainers hebben ervaring met het adviseren van diverse bedrijven in zowel het opstellen van een ADM-beleid als de uitvoering ervan. Zij baseren hun adviezen ondermeer op onderzoek dat gedaan is binnen organisaties die aan de slag zijn gegaan met opstellen van beleid. Bij een aantal onderwerpen worden externe deskundigen betrokken, zoals een jurist, een bedrijfsarts en een ervaringsdeskundige.

Resultaat

Na afloop van de leergang beschikt u over een ADM-beleidsplan dat voldoet aan de volgende eisen:

 • Compliant met wet- en regelgeving
 • Realistisch
 • Gericht op preventie
 • Gedragen door de organisatie (liefst al mét instemming van OR)

Programma

In deze leergang van 4 dagen in de periode van een half jaar gaat u samen met collega’s van andere organisaties aan de slag. De werkvormen zullen per dag verschillen, maar naast het leren van de experts is er ook altijd veel aandacht voor interactie en leren van elkaar. We gaan in op alle facetten die van belang zijn voor het opstellen van een goed beleid, het creëren van draagvlak in de organisatie en de uitvoering in de praktijk.

Onderwerpen

 • Dag 1: Onder invloed op het werk | Hoeveel komt het voor? Voorbeelden, risico’s en oorzaken
 • Dag 2: Spelers in het veld | Wie moeten er binnen een bedrijf betrokken worden bij het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het ADM-beleid?
 • Dag 3: Compliance | Wat mag er nu precies wel/niet gezien de wetgeving (AVG)?
 • Dag 4: Implementatie | Vertaling van ADM-beleid naar de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Feedback op antwoorden
 • Verwerkingsopdrachten
 • Zelfstudie en nalezen van de stof
 • Discussie
 • Stellingen
 • Intervisie

Trainer(s)

De training wordt gegeven door Camilla de Jong en Maddy Blokland. Bij enkele onderdelen worden externe specialisten als trainer ingeschakeld, zoals een jurist, een bedrijfsarts en een ervaringsdeskundige.

Camilla de Jong is neuropsycholoog en heeft naast een onderzoeksachtergrond ook ruime ervaring als adviseur en trainer in de commerciële wereld, met name op het gebied van gespreksvaardigheden. Ze is projectleider van het Expertisecentrum Alcohol, waar professionals uit de domeinen zorg, beleid en wetenschap terecht kunnen voor up to date kennis over alcohol(-preventie).

Maddy Blokland is adviseur Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid , Zij heeft veel ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen. Naast het adviseren van bedrijven over ADM-beleid is zij betrokken bij nationale ontwikkelingen rondom het thema ‘werkgevers en middelengebruik’.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Per trainingsdag kunt u rekening houden met ongeveer 1 dag voorbereiding.

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

U ontvangt het trainingsmateriaal vooraf via e-mail of op de trainingsdag zelf.

Prijs

€ 2950,00 excl. btw

Prijs inclusief lunch op de trainingsdagen en inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.