PIEP zei de muis KOPP/KOV (4-8)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer jonge kinderen te ondersteunen met het programma ‘PIEP zei de muis’ en voorkom dat zij zelf (later) psychische problemen ontwikkelen.

Wat leert u?

 • Opbouw van het programma en de inhoud van de verschillende onderdelen
 • Werken met o.a. handpop PIEP de muis, liedjes, verhalen en toneel
 • Organisatie van het programma in uw eigen omgeving (inclusief uitvoering van kindergroep en ouderbijeenkomsten
 • Omgaan met ouders die verslaafd zijn of psychische problemen hebben en organiseren van steun-op-maat door een gezinsbegeleidster
 • Betrekken en motiveren van het netwerk en relevante partnerorganisatie(s) rond het kind en het gezin

Erkend programma

Piep zei de muis is erkend als ‘Goed onderbouwd’ bij de Databank Effectieve Jeugdinterventies, zie Piep zei de muis | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Samenvatting

Als er thuis spanning en stress is heeft dit grote invloed op het hele gezin en zeker op jonge kinderen. De kans bestaat dat zij hierdoor (later) zelf psychische problemen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om hen te ondersteunen. De spanning en stress kunnen onder andere te maken hebben met psychische problemen of verslaving bij (één van) de ouders, een (v)echtscheiding of huiselijk geweld. Ook financiële en culturele problemen of een broer of zus met problematiek kunnen voor spanningen zorgen. ‘PIEP zei de muis’ is een laagdrempelig, preventief ondersteuningsprogramma in de wijk. Het doel is om een gezonde ontwikkeling van de kinderen mogelijk te maken en te voorkomen dat deze kinderen later zelf psychische problemen ontwikkelen. ‘PIEP zei de muis’ is een preventieve interventie waarbij verschillende organisaties samenwerken om kinderen en ouders te begeleiden. De interventie bestaat uit vier onderdelen: het informeren van het netwerk, een kindergroep, ouderbijeenkomsten en steun op maat door een gezinsbegeleider.

In deze training van de Trimbos Academie leert u het programma ‘PIEP zei de muis’ op te zetten en te begeleiden in uw eigen omgeving. De training duurt 1 dag en is bestemd voor professionals die werken met ouders en/of jonge kinderen van gezinnen waar thuis veel spanning en stress is.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt met ouders en/of kinderen van gezinnen waar thuis veel spanning en stress is en u bent op zoek naar een preventieve, effectieve en laagdrempelige vorm van begeleiding. U wilt het programma ‘PIEP zei de muis’ samen met andere organisaties in uw regio gaan opzetten.

 • Preventiewerkers jeugd ggz of verslavingszorg
 • Kinderwerkers
 • Sociaal cultureel werkers
 • Jeugdzorg
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Jeugd ggz
 • Volwassenen ggz
 • POH GGZ
 • Wijkteams jeugd en gezin

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie of werkterrein er niet bij? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

Het project is in Amersfoort ontwikkeld en met groot succes landelijk verspreid. ‘PIEP zei de muis’ is onderdeel van een breder aanbod van preventieve KOPP/KVO-groepen voor kinderen van verschillende leeftijden. Deze groepen worden in heel Nederland in verschillende steden aangeboden.

Resultaat

 • U kunt de kindergroep van PIEP de muis organiseren en de kinderen begeleiden tijdens de 14 bijeenkomsten.
 • U kunt de ouderbijeenkomsten organiseren en begeleiden.
 • U heeft vaardigheden getraind voor het omgaan met ouders die psychische of verslavingsproblemen hebben.
 • U kunt steun-op-maat organiseren voor de ouders door een gezinsbegeleidster.
 • U weet hoe u het netwerk en partnerorganisaties kunt informeren en motiveren.
 • U weet hoe u met ouders in gesprek kunt gaan om de problemen thuis met de gezinsleden te gaan bespreken.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

– Registerplein: 8 punten
– SKJ: 6 punten

Programma

De naam van het programma is ontleend aan handpop PIEP de muis, die gebruikt wordt om met de kinderen in gesprek te komen. Op de trainingsdag leert u alles wat u nodig heeft om begeleidingsprogramma ‘PIEP zei de muis’ zelfstandig te organiseren en begeleiden.

Via de digitale leeromgeving ontvangt u het handboek en alle andere materialen die u op weg helpen om het programma op te zetten, zoals een projectopzet, voorbeeldfolders en de resultaten van het onderzoek naar de interventie. Op de dag van de training krijgt u de handpop PIEP de muis.

KOPP/KOV staat voor: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of Kinderen van Ouders met een Verslaving.

Over ‘PIEP zei de muis’

‘PIEP zei de muis’ is een preventieve interventie voor kinderen van 4 tot 8 jaar die leven met veel spanning en stress thuis. Het doel is om deze kinderen te steunen en beschermende factoren in de buurt te versterken, zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen. Naast het aanbod voor de kinderen zijn er ook een aantal ouderbijeenkomsten en is er de mogelijkheid om voor de ouders ondersteuning op maat te organiseren.

De interventie bestaat uit vier onderdelen:

 • Informeren van het netwerk
 • Kindergroep van 14 bijeenkomsten
 • 4 ouderbijeenkomsten
 • Steun op maat door een gezinsbegeleider

De aanpak is laagdrempelig en daarom ook geschikt voor lage SES-gezinnen, die door de reguliere preventieve hulpverlening slecht bereikt worden. Ook is de interventie geschikt voor gezinnen met diverse culturele achtergronden. ‘PIEP zei de muis’ is gratis voor de kinderen en ouders, en er wordt geen dossier opgebouwd. Bij de organisatie en uitvoering van het programma werkt u samen met welzijnswerk, ggz-preventie en ggd (dit kan per gemeente verschillen). U benut bestaande netwerken om de doelgroep te bereiken.

Kindergroep

De kinderen komen 14 keer naar een wekelijkse kindergroep, waar ze spelen, knutselen en zingen. Elke week leren ze in gesprek met handpop PIEP de muis om hun gevoel onder woorden te brengen en te praten over wat ze thuis meemaken aan de hand van thema’s als bang zijn, blij zijn of je sterk voelen. Het doel is dat ze de gebeurtenissen thuis beter gaan begrijpen en er beter mee om leren gaan. Naast steun is er ook ruimte voor ontspanning.

Ouderbijeenkomsten

Ook voor de ouders zijn er een aantal bijeenkomsten, waarin ze leren wat hun kind tijdens de kindergroep doet en waarom. Tijdens deze bijeenkomsten kan de mogelijkheid van steun-op-maat door een gezinsbegeleidster aan de ouders worden voorgelegd. Ook gaan de ouders aan de slag met de zogenoemde gezinstekening. Hierdoor krijgen zij meer zicht op de situatie in het gezin op dit moment en welke stappen zij kunnen ondernemen in de richting van de door hen gewenste situatie.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen

 • Draaiboeken van de kindergroep en de ouderbijeenkomsten
 • Kennismaken en oefenen met de verschillende werkvormen, zoals:
  – Werken met handpop PIEP
  – Liedje van Piep
  – Werken met verhalen
  – Toneel
 • Organiseren van het programma en wat er bij het opzetten van een dergelijk project allemaal bij komt kijken
 • Training in het werken met ouders die te maken hebben met uiteenlopende problemen

Werkvormen

 • E-learning
 • Kennisoverdracht (PowerPoint-presentatie)
 • Bekijken van videomateriaal
 • Werken met de handpop Piep
 • Werken met casuïstiek en korte rollenspellen
 • Oefenen van gespreksvoering met kinderen en ouders
 • extra tijdsinvestering met betrekking tot de training: voorbereiding via Moodle (4 uur)
 • tijdens de training wordt een (verplichte) online terugkombijeenkomst gepland van 1,5 uur

Trainer(s)

Trijnie van der Ploeg (Indebuurt033)

Trijnie van der Ploeg is preventie- en kinderwerker en aandachtfunctionaris huiselijk geweld. Zij werkt in de wijk met kinderen, ouders en ketenpartners en geeft kindergroepen en ouderbijeenkomsten.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Voorafgaand aan de training vragen wij u een e-learning met basiskennis over KOPP/KOV te volgen van ca. 2 uur. Verder is er naast de contacturen geen studielast.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen. Naast het handboek ontvangt u ook alle andere materialen die u op weg helpen om het project op te zetten, zoals een projectopzet, voorbeeldfolders en de resultaten van het onderzoek naar de interventie. De handpop PIEP krijgt u op de dag van de training.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

Prijs inclusief digitaal trainingsmateriaal.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.