Happyles-training

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Werkt u in de jeugdhulpverlening bij een zorg-, welzijns- of behandelorganisatie (denk aan: preventie jeugd ggz, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jongerenwerker, jeugdhulp)? En wilt u werken aan de bevordering van welbevinden en geluk onder jongeren ter preventie van depressieklachten? Volg dan onze Happyles-training. Na het volgen van deze training kunt u zelf het klassikale aanbod Happyles geven op scholen.

Wat is Happyles?

Happyles is een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk, en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. Happyles bestaat uit vier lessen en een adviesgesprek met elke leerling. Lees meer…

Wat leert u?

 • U leert het lesprogramma Happyles uitrollen.
 • U krijgt handvatten voor het voeren van de adviesgesprekken met leerlingen.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt in de jeugdhulpverlening bij een zorg-, welzijns- of behandelorganisatie (denk aan: preventie jeugd GGz, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jongerenwerker, jeugdhulp).

Let op: u kunt alleen Happyles geven als de organisatie waar u werkt een samenwerkingsovereenkomst met het Trimbos-instituut heeft afgesloten. Wilt u zich aanmelden voor de training, maar heeft de organisatie waar u werkt (nog) geen samenwerkingsovereenkomst afgesloten? Neem dan contact op met het Happyles team.

Verder:

 • beschikt u over pedagogische vaardigheden: communicatie-, observatie- en luistervaardigheden;
 • heeft u (bij voorkeur) ervaring met trainingen geven in het voortgezet onderwijs en MBO;
 • kunt u klassikale lessen in het voortgezet onderwijs en MBO leiden;
 • kunt u signalen van somberheid herkennen in individuele gesprekken met leerlingen;
 • kunt u de urgentie van eventuele problematiek inschatten en handelen in de richting van het ondersteuningsteam van school;
 • heeft u kennis van de sociale kaart in uw omgeving.

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar heeft u een andere functie? Neem dan contact op met het Happyles team.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Happyles team.

Organisator

Trimbos-instituut

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.