Leergang Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid)

Leer alles over een effectief Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid), met een uitgewerkt ADM-beleid voor uw bedrijf als resultaat.

Wat leert u?

 • Onder invloed op het werk | feiten, risico’s en oorzaken
 • Fasen van ADM-beleidsontwikkeling
 • Pijlers van ADM-beleid
 • Creëren van draagvlak
 • Wet- en regelgeving (AVG)
 • Uitvoering en implementatie

Samenvatting

Een gezonde en veilige werkomgeving is voor werknemers van groot belang. Als werkgever zet u zich in voor het welzijn van uw medewerkers. Helaas hebben veel bedrijven te maken met mensen die tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol en drugs, of mensen die minder functioneren vanwege middelenproblematiek. Middelengebruik kan risico’s met zich meebrengen voor de medewerker zelf, voor anderen in de omgeving en voor het bedrijf als geheel. Denk aan productieverlies door verzuim of verminderde productiviteit of aan reputatieschade. Het is daarom van groot belang om een goed ADM-beleid te formuleren en te implementeren. In deze leergang van 4 dagdelen verdeeld over 4 maanden leert u alles wat daar voor nodig is en stelt u een realistisch ADM-beleid op dat gericht is op preventie en zorg. Een beleid dat gedragen is door de organisatie.

Data

 • Donderdag 27 mei 9.00 – 12.30
 • Donderdag 17 juni 9.00 – 12.00
 • Donderdag 8 juli 9.00 – 12.00
 • Donderdag 9 september 9.00 – 12.00

(Vanwege de coronacrisis zijn alle bijeenkomsten vooralsnog online)

Behoort u tot de doelgroep?

U bent als professional betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van een gezonde en veilige werkomgeving binnen uw bedrijf of organisatie. U wilt een ADM-beleid ontwikkelen en uitvoeren en heeft daarbij behoefte aan verdieping van uw kennis. U bent van harte welkom als u werkzaam bent als:

 • Gezondheidsmanager
 • HR-manager, HR-medewerker
 • Beleidsontwikkelaar
 • Bedrijfsarts
 • Juridisch medewerker

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De trainers hebben ervaring met het adviseren van diverse bedrijven in zowel het opstellen van een ADM-beleid als de uitvoering ervan. Zij baseren hun adviezen onder meer op onderzoek dat gedaan is binnen organisaties die aan de slag zijn gegaan met opstellen van beleid. Bij een aantal onderwerpen worden externe deskundigen betrokken, zoals een jurist, een bedrijfsarts en een ervaringsdeskundige.

Resultaat

Na afloop van de leergang beschikt u over een ADM-beleidsplan dat voldoet aan de volgende eisen:

 • Compliant met wet- en regelgeving
 • Realistisch
 • Gericht op preventie en zorg
 • Gedragen door de organisatie (liefst al mét instemming van OR)

Programma

In deze leergang van 4 dagdelen in de periode van een half jaar gaat u samen met collega’s van andere organisaties aan de slag. De werkvormen zullen per dag verschillen, maar naast het leren van de experts is er ook tijd voor interactie en leren van elkaar. We gaan in op alle facetten die van belang zijn voor het opstellen van een goed beleid, het creëren van draagvlak in de organisatie en de uitvoering in de praktijk.

Onderwerpen

 • Dagdeel 1: Onder invloed op het werk | Hoeveel komt het voor? Voorbeelden, risico’s en oorzaken
 • Dagdeel 2: Spelers in het veld | Wie moeten er binnen een bedrijf betrokken worden bij het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het ADM-beleid?
 • Dagdeel 3: Compliance | Wat mag er nu precies wel/niet gezien de wetgeving (AVG)?
 • Dagdeel 4: Implementatie | Vertaling van ADM-beleid naar de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Huiswerkopdrachten
 • Feedback
 • Zelfstudie
 • Discussie
 • Intervisie

Data

 • Donderdag 27 mei 9.00 – 12.30
 • Donderdag 17 juni 9.00 – 12.00
 • Donderdag 8 juli 9.00 – 12.00
 • Donderdag 9 september 9.00 – 12.00

(vanwege de coronacrisis zijn alle bijeenkomsten vooralsnog online)

Trainer(s)

De training wordt gegeven door Maddy Blokland en Michelle van der Horst. Bij enkele onderdelen worden externe specialisten ingeschakeld, zoals een jurist, een bedrijfsarts en een ervaringsdeskundige. 

Maddy Blokland is adviseur Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid. Zij heeft veel ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen. Naast het adviseren van bedrijven over ADM-beleid is zij betrokken bij nationale ontwikkelingen rondom het thema ‘werkgevers en middelengebruik’ en heeft zij meerdere ADM-publicaties op haar naam staan.

Michelle van der Horst is wetenschappelijk medewerker en betrokken bij ADM-adviestrajecten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op: Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Per bijeenkomst kunt u rekening houden met ongeveer 4 a 8 uur voorbereiding, waaronder interviews, naslagwerk en onderzoek in eigen bedrijf.

Digitale leeromgeving

Vanwege de coronacrisis zijn de bijeenkomsten vooralsnog digitaal.

Trainingsmateriaal

U ontvangt het trainingsmateriaal vooraf via e-mail.

Prijs

€ 1.695,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.