KOPP/KOV: Ouder-Baby interventie

Verbeter de interactie tussen depressieve ouders en hun baby (Train de trainer)

Hoe kunt u als hulpverlener de kwaliteit van de interactie verbeteren tussen depressieve ouders en hun baby?

Wanneer een kind op zeer jonge leeftijd geconfronteerd wordt met een ouder die psychiatrische problemen heeft, dan heeft dit ernstige gevolgen voor later. De interactie tussen ouder en kind speelt hierbij een cruciale rol. Voor deze ouders is een preventieve interventie ontwikkeld, gericht op de interactie van de ouder met psychiatrische problemen en hun baby's.

De totale Train de Trainers Training bestaat uit twee trainingsbijeenkomsten van vijf uur en twee supervisie-bijeenkomsten van drie uur.

Eerste trainingsbijeenkomsten
In de eerste bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de achtergrond van de interventie en er worden een aantal voorbeelden op DVD getoond. De deelnemers gaan oefenen met het introduceren van de interventie bij de ouders en leren observeren en een inschatting te maken van verloop van de interactie tussen moeder en kind.

In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op de uitvoering van de interventie. Aan de hand van een casus worden alle fases doorlopen. Ook hier gaan de deelnemers zelf oefenen.

Twee supervisie-bijeenkomsten
Tijdens bijeenkomst drie en vier staat inbrengen van casuïstiek en vragen van de deelnemers centraal.

  • Preventiemedewerkers
  • Hulpverleners GGZ

U wordt getraind in het stapsgewijs de kwaliteit van de interactie tussen depressieve moeders en vaders en hun kind te verbeteren. De training richt zich op:

  • Verbeteren van de sensitieve responsiviteit bij de ouder
  • Versterken van de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind
  • Versterken van de veilige gehechtheid bij het kind
  • Het uiteindelijk doel is voorkomen dat het kind zelf op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt
Duur
dinsdag 10 maart en 24 maart 2020 zijn twee trainingsdagen van elk 5 uur en 2 supervisiedagen van 3 uur (data worden in overleg gepland)
Prijs
€ 880,00
Toelichting
Priijs is inclusief lunch en digitaal materiaal. Vooraf krijgt u via de digitale leeromgeving (Moodle) informatie over de training. DE TRAINING IS VOL. U kunt mailen naar academie@trimbos.nl om op de reservelijst geplaatst te worden.
Trainer
Karin van Doesum (trainer bij Mindfit) en Carla Brok (sociaal psychiatrisch verpleegkundige Jeugd GGZ /Mindfit).
Datum
dinsdag 10 maart 2020
 
Inschrijven

De Ouder-Baby interventie is een (geïndiceerd) preventieve interventie, gericht op depressieve moeders of vaders met een jong kind (tot en met 12 maanden). De interventie bestaat uit begeleiding van het gezin in de thuissituatie, gedurende 8 tot 10 huisbezoeken van 1 à 1½ uur. De partner en belangrijke anderen worden zo veel mogelijk in de begeleiding betrokken. De begeleiding wordt geboden door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die is gespecialiseerd in de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen. 

Meer trainingen