Het Nederlands Harm Reduction Congres

Neem voor de laatste trends in harm reduction, ook in relatie tot corona, deel aan het Nationaal Harm Reduction congres op 5 oktober in Utrecht.

Wat leert u?

Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring, kennis en recent praktijkrelevant onderzoek op het gebied van harm reduction in Nederland en faciliteert het (formeren van) netwerken rondom dit thema.

Samenvatting

LET OP:

De locatie voor dit evenement is gewijzigd naar 

Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49,
3512 HN Utrecht

Daarnaast is de toegang uitsluitend mogelijk met een geldige QR-code in de coronacheck-app.

Over het congres

Op 5 oktober 2021 vindt voor de vierde keer het Nederlands Harm Reduction congres plaats. Georganiseerd door het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en Correlation-European Harm Reduction Network/De Regenboog Groep. Vier thema's komen aan bod:

  • Klassieke Harm Reduction
  • Harrm Reduction en corona
  • Herstel en Harm Reduction
  • Seks en drugs

Behoort u tot de doelgroep?

  • Professionals die in hun werk betrokken zijn bij harm reduction: hulpverleners, preventiewerkers, teamleiders, managers, onderzoekers, beleidsadviseurs en beleidsmakers.
  • Mensen die drugs gebruiken en zelf gebruik maken van harm reduction voorzieningen.
  • Anderen met affiniteit voor en interesse in dit onderwerp zijn uiteraard ook van harte welkom.

Accreditatie

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 6 punten, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 5 punten, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V 6 punten

Programma

De hele dag kent een plenair programma, om met inachtneming van de 1,5 meter zoveel mogelijk mensen aan het congres te kunnen laten deelnemen. Op verschillende manieren zal interactie met de zaal op gang worden gebracht. Het programma is opgedeeld in 4 inhoudelijke blokken.

9:30-10:00 uur: Inloop en registratie

10:00-10:10 uur: Welkom door de dagvoorzitter Toon Walravens

10:10-11:15 uur: Klassieke Harm Reduction
De resultaten uit de dit jaar landelijk uitgevoerde inventarisatie naar vier harm reduction voorzieningen (drugsgebruiksruimten, spuitomruil, methadonbehandeling en behandeling met medische heroïne) worden gepresenteerd. Vervolgens is er ruimte voor VWS en voor deelnemers in de zaal om op deze resultaten te reflecteren.
Sprekers: Daan van der Gouwe & Bob Diender (Trimbos-instituut), Liefke Huizinga (Ministerie van VWS)

11:15-11:30 uur: Pauze

11:30-12:30 uur: Harm Reduction & corona
Een panel van professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen blikt terug op de lock-down en op de periode na de lock-down: Welke lessen zijn geleerd? Welke veranderingen zijn behouden of juist zo snel mogelijk weer afgeschaft? Hoe verloopt het vaccineren? Tevens presenteert de GGD Amsterdam in dit blok een onderzoek naar besmettingen en vaccinaties bij bezoekers en medewerkers van verschillende inloophuizen in Amsterdam.
Inleiding door de auteur(s) van de corona inventarisaties. Panelleden: Marjolein van Tongeren (Iriszorg) en Leonie Brendel (MDHG) en Marlieke Ridder (straatdokter). Spreker: Ellen Generaal (GGD Amsterdam) 

12:30-13:30 uur: Pauze

13:30-15:00 uur: Herstel & Harm Reduction
Herstel speelt al geruime tijd een steeds grotere rol binnen verslavingsbehandelingen. Mondjesmaat begint dit begrip ook zijn intrede te doen binnen de harm reduction wereld. Hoe verhouden herstel en harm reduction zich tot elkaar? Verschillende sprekers, zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk, schijnen in dit blok hun licht daarop en gaan hierover in gesprek met de zaal.
Sprekers: Thomas Martinelli (IVO), Cristi Vasilsescu (AMOC/De Regenboog Groep), Marjolein van Tongeren (Iriszorg).

15:00-15:15 uur: Pauze

15:15-16:45 uur: Seks & Drugs
Problematische chemsex onder mannen die seks hebben met mannen is al jaren een groeiend fenomeen. Nog altijd bestaat er een kloof tussen seksuologen en verslavingszorginstellingen, waardoor deze mannen regelmatig tussen wal en schip vallen. Een grootschalig onderzoek van Stichting Mainline biedt de meest recente inzichten: Hoe heeft de wereld van chemsex zich de laatste jaren ontwikkeld? Welke nieuwe inzichten zijn er over middelengebruik en ervaren klachten? En welke initiatieven proberen de huidige zorglacunes te dichten? Naast een Mainline veldwerker komen ook een ervaringsdeskundige en diverse hulpverleners aan het woord.
Sprekers: Sjef Pelsser (Stichting Mainline), Liesbeth ter Braak (GGD Twente), Jennifer Krans en Chris Tearno (Antes Parnassia Groep), Maik van den Bos (ervaringsdeskundige)

16:45-17:00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Toon Walravens

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

N.v.t.

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

€ 100,00 excl. btw

*Er zijn aangepaste tarieven voor mensen die zelf gebruik maken van harm reduction voorzieningen. Neem daarvoor contact op met Birgit (bvogels@trimbos.nl).

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.