Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

Psychische stoornissen

Lange tijd was onbekend hoeveel mensen in Nederland leden aan een psychische stoornis volgens DMS IV. Het grote bevolkingsonderzoek Nemesis had daar voor het  eerst in de geschiedenis een betrouwbaar antwoord op. Dit soort cijfers is de basis voor beleid op gebied van behandeling en preventie.

De belangrijkste cijfers zijn terug te vinden in dit onderdeel. Specifiek cijfers over één bepaalde stoornis zijn te vinden bij de psychische stoornissen in het thema Psychische Gezondheid. Voor ouderen worden de feiten en cijfers apart op een rij gezet.

Psychische stoornissen in Nederland

  • De belangrijkste cijfers uit Nemesis kunt u hier vinden als het gaat om vóórkomen van psychische stoornissen in de algemene bevolking en samenhang met demografische kenmerken. In maart 2010 zijn de eerste cijfers uit Nemesis 2 verschenen.

Ouderen  

  • Ouderen krijgen apart aandacht bij het Trimbos-instituut. De monitor geestelijke gezondheidszorg Ouderen (MEMO) verzamelt jaarlijks informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de psychische hulpverlening aan ouderen. De informatie bestaat uit jaarlijks terugkerende gegevens over alle cliënten en per jaar aanvullende informatie over een specifieke doelgroep.

laatst bijgewerkt: 08-11-2011