Training

Psychische problemen en ouderschap| 8 maart 2018

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dat is belangrijk, want dat levert bijdrage aan het herstel van de psychische problematiek én verkleint ook de kans op psychische problemen bij het kind.

Omschrijving

Psychische problemen en ouderschap | Samenwerken in het belang van ouders en kind

Het programma bestaat uit 3 delen met per deel een plenaire lezing en een aantal workshops.

Deel 1: Hoe doorbreken we de cirkel? start met een inleiding door bijzonder hoogleraar Majone Steketee, over de risico’s voor kinderen indien een ouder een psychische aandoening heeft. Waarom specifieke aandacht voor kinderen en de ouder-kindrelatie nodig is in de praktijk van de volwassen GGZ.

De workshops gaan onder andere over intergenerationele overdracht (o.a. gehechtheid, verslaving), samenwerking met vertrouwensartsen en Veilig Thuis, privacy en het beroepsgeheim, en het nieuwe afwegingskader in de meldcode.

Deel 2: Kwetsbaar ouderschap: contextueel behandelen wordt ingeleid door systeemexpert Sander van Arum. Hij gaat in op de vraag wat je als ketenpartners van elkaar nodig hebt als je samenwerkt bij multiproblematiek. In de workshops kun je kiezen uit voorbeelden van behandelingen waarin de ouderrol een geïntegreerd onderdeel is, bijvoorbeeld EMDR bij ouderlijke stress, gezinsbehandeling op maat, traumabehandeling van ouder en kind.

Deel 3: Samenwerken voor goed ouderschap wordt ingeleid door hoogleraar Philippe Delespaul, die ingaat op de vraag hoe professionals van de verschillende disciplines meer als collega’s gaan samenwerken. In de workshops kun je kennismaken met diverse inspirerende voorbeelden van sector-overstijgende samenwerkingsprojecten uit diverse regio’s en organisaties.

Doelgroep

Voor dit praktijkgerichte congres worden uitgenodigd:

  • professionals in de GGZ en Verslavingszorg (van preventie tot en met behandeling)
  • professionals in de 1e lijns/basis GGZ (in de wijk): GGD, POH GGZ, vrijgevestigden, acute psychiatrie/crisisdiensten
  • professionals van jeugdpartijen waarmee wordt samengewerkt, zoals jeugdteams, wijkteams en Veilig Thuis.

Resultaat

Na afloop van dit congres:

  • zijn deelnemers geïnformeerd over het belang om tijdens de behandeling van cliënten ook de ouderrol en de risico’s voor kinderen te bespreken en om in de behandeling aandacht te hebben voor de belemmeringen die de ouder hierbij ervaart.
  • hebben deelnemers handvatten om ouderschap en de ouderrol in de behandeling van de cliënt-ouder op te nemen
  • weten deelenemers wat ze kunnen doen met de verkregen informatie en bij welke samenwerkingspartners de behandelaren en/of ouders terecht voor welke ondersteuning, hulp of interventie.

Praktisch

Type
Congres / studiedag
Duur
8 maart 2018 | 9.30 - 17.00 in Driebergen (Antropia, naast station Driebergen)
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: ABAN, FGzPt, VGCt, NIP - Eerstelijnspsychologie NIP, VSR, SKJ en LV POH-GGZ
Investering
Deelname is gratis (gefinancierd vanuit de G4). Bij afmelding na 22 februari wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht.
Trainer
Diverse sprekers en workshopleiders.
Kosten
€ 0,00
Datum
donderdag 08 maart 2018
 
Inschrijven

Factuur gegevens en gratis congres deelname

Hoewel uw deelname aan dit congres gratis is, wordt u als u zich inschrijft, gevraagd naar uw factuur adres. Dit is in verband met de annuleringsregeling, namelijk dat kosten (€35) in rekening worden gebracht indien na 22 februari afmeldt.

Meer trainingen