Training

Klachtgerichte Mini Interventies (KMI’s) | Train de trainer

In de train-de-trainer leer je als professional de inhoud van de KMI’s. Dit zijn korte interventies die zich richten op specifieke en veelvoorkomende klachten die cliënten ervaren.

Omschrijving

De KMI’s zijn gericht op klachten die aantoonbaar samenhangen met depressie: slaapklachten, stress, en piekeren. De KMI’s richten zich op deze klachten om depressieve klachten te verminderen en een depressie te voorkomen. De korte, klachtgerichte aanpak is laagdrempelig en daardoor toegankelijk voor een brede populatie. 

Tijdens de trainingsdag voor behandelaren wordt ingegaan op de opzet en inhoud van de KMI’s: de cursus ‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ en ‘Minder piekeren’. Daarbij komen onder andere elementen aan bod waarop de KMI’s gebaseerd zijn zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie. Tijdens de training worden informatieoverdracht en oefening afgewisseld.

Aan het eind van de training is er kort aandacht voor de online versie van de KMI’s (zie: www.snelbeterinjevel.nl). De trainer vertelt daarbij over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het begeleid inzetten van de online KMI’s in de huisartsenpraktijk. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die werken met cliënten die last hebben van overmatig piekeren, stress en slaapproblemen. Professionals die bijvoorbeeld werkzaam zijn in psychologenpraktijken, GB GGZ, SGGZ, maatschappelijk werk en in zorg- en penitentiaire instellingen. 

Resultaat

Na het volgen van deze eendaagse training zijn deelnemers in staat om de KMI’s in eigen praktijk uit te voeren. 

Iedere KMI is beschikbaar als groepscursus en als individuele online cursus. U leert de groepscursussen te geven én hoe u de online cursussen kunt begeleiden. De KMI’s zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met preventiefunctionarissen uit het veld.

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
1 hele dag |9.30 - 16.30 (op het Trimbos-instituut te Utrecht)
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door NVvPO (6 accreditatiepunten) en het Registerplen (4,5 accreditatiepunten)
Trainer
Nellie Wilschut, preventiefunctionaris GGZ Rivierduinen (locatie Gouda) en gespecialiseerd in depressiepreventie en groepswerk/trainingen
Kosten
€ 395,00
Datum
vrijdag 03 februari 2017
 
Inschrijven

Meer informatie

Als u meer wilt lezen vindt u in dit artikel informatie over het onderzoek naar de klachtgerichte mini-interventies:

Spijkerman, M., Ruiter, M., Conijn, B., Kramer, J., Boon, B., Poel, A. van der (2014). Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(3), 111-118

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.