Profiel

Dr. B.F.M. (Ben) Wijnen

Functie
Gezondheidseconoom
Programma
Publieke Geestelijke Gezondheid
E-mail
Neem contact op
Online

Expertise

Ben is afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht waar hij zichzelf specialiseerde in health technology assessment en klinisch onderzoek. Health technology assessment is een breed vakgebied waarbij met name economische evaluaties, maar ook bijvoorbeeld patiënten voorkeuren en methodologische aspecten van (klinisch) onderzoek, centraal staan. Gedurende zijn promotietraject, dat hij uitvoerde bij universiteit Maastricht in samenwerking met het Kempenhaeghe epilepsie instituut, was hij betrokken bij diverse gerandomiseerde klinische studies op het gebied van epilepsie. Bij deze studies lag zijn focus met name op de economische evaluaties en enkele studies naar preferenties van patiënten voor bepaalde behandelingen. Dit werk resulteerde in 2017 in het proefschrift “Health Technology Assessment in Epilepsy: Moving Towards Patient-Centered, Efficient Care”. Naast zijn promotietraject was Ben betrokken bij diverse nevenprojecten, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-baten analyse naar tabaksontmoediging, welke werd aangeboden aan de toenmalige staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Na het afronden van zijn promotie heeft Ben zich steeds meer gericht op kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. Vanaf eind 2017 is hij dan ook als gezondheidseconoom betrokken bij het Centrum voor Economische Evaluatie op het Trimbos Instituut. Daarnaast is Ben nog steeds als post-doc onderzoeker werkzaam bij de universiteit van Maastricht, waar hij zich richt op verschillende economische evaluaties voor diverse ziektebeelden en begeleiding van studenten.

Inspiratie en missie

Als gezondheidseconoom is Ben geïnteresseerd in het verhogen van de efficiëntie in de zorg. Zorg moet betaalbaar blijven en de geleverde zorg moet doelmatig zijn. Doelmatigheid wil zeggen dat de gemaakte kosten moeten opwegen tegen de verkregen (gezondheids-)effecten. Een veelzeggende en typerende stelling uit zijn proefschrift is dan ook “Het praten over kosten binnen de gezondheidszorg is niet immoreel maar een noodzakelijk kwaad”.

Lopende projecten

  • Diverse economische evaluaties binnen de GGZ.

Nevenfunctie

  • Post-doc onderzoeker bij universiteit Maastricht.

Links

 

Cheung, K.L., Wijnen, B.F., Hiligsmann, M., Coyle, K., Coyle, D., Pokhrel, S., . . . Evers, S. M (2017). Is it cost‐effective to provide internet‐based interventions to complement the current provision of smoking cessation services in the Netherlands? An analysis based on the EQUIPTMOD.. Addiction, 113(1), 87-95. doi:10.1111/add.14069

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.