Wetenschappelijke artikelen

Hier vindt u relevante publicaties, zoals artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, proefschriften en boeken. Publicaties van het Trimbos-instituut, zoals rapporten, monitors en factsheets, vindt u in onze webwinkel.

Zoeken

Vind een publicatie door te zoeken op de (achter)naam van de auteur of (een woord uit) de titel van de publicatie. 

Publicaties doorzoeken
Alle publicaties

Recente publicaties

Er zijn 10 resultaten gevonden.

Gezondheisraad (2020). Advies Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen.

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Bähler, M., Mulder, C. L., Delespaul, P. H. & Kroon, H. (2020). FACT als onderdeel van wijkgerichte zorg in het (zorg)netwerk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62(4), 298-303.

Neijmeijer, L., Kuiper, C., Kroon, H., & Didden, R. (2020). Experiences of service users with a mild intellectual disability or borderline intellectual functioning with Flexible Assertive Community Treatment: A qualitative study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/jar.12723

Ruiter, E. L. M., Fransen, G. A. J., Kleinjan, M., Molleman, G. R. M., van der Velden, K., & Engels, R. C. M. E. (2019). Degree of consistency of parental dietary and sedentary behavior rules as indicators for overweight. European Journal of Public Health, 29, ckz185.276. doi:org/10.1093/eurpub/ckz185.276

Beurs, D. de, Have, M. ten, Cuijpers, P., & Graaf, R. de (2019). The longitudinal association between lifetime mental disorders and first onset or recurrent suicide ideation. BMC Psychiatry, 19(1), 345. doi:10.1186/s12888-019-2328-8

Glantz, M. D., Bharat, C., Degenhardt, L., Sampson, N. A., Scott, K. M., Lim, C. C.W., Have, M. ten, . . . WHO World Mental Health Survey Collaborators (2019). The epidemiology of alcohol use disorders cross-nationally: Findings from the World Mental Health Surveys. Addictive Behaviors , 102, 106128. doi:10.1016/j.addbeh.2019.106128

Vries, Y. A. de, Have, M. ten, Graaf, R. de, Dorsselaer, S. van, Ruiter N. M. P. de, & Jonge, P. de (2019). The relationship between mental disorders and actual and desired subjective social status. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e83. doi:10.1017/S20457960190008

Conijn, B. P., Graaf, I. de, Kessel, M. A. van, Baillieux, C. R. M., Korver, A. G., & Schramel, I. T. (2020). Inzet van video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, 1-6. doi:10.1007/s12452-019-00205-3

Heer, E. W. de, Have, M. ten, Marwijk, H. W, J. van, Dekker, J., Graaf, R. de, & Feltz-Cornelis, C. M. van der (2019). Pain as risk factor of suicidal ideation. A population based longitudinal cohort study. General Hospital Psychiatry(November), Epub ahead of print. doi:10.1016/j.genhosppsych.2018.11.005

Joling, K. J., Have, M. ten, Graaf, R. de, O’Dwyer, S. T. (2019). Risk factors for suicidal thoughts in informal caregivers. Results from the population-based Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). BMC Psychiatry, 19, 320. doi:10.1186/s12888-019-2317-y