Zelf aan de slag in je gemeente

Zelf aan de slag in je gemeente

Praktische tools

Zicht op cultuurcoaches in jouw gemeente

Wil je zicht krijgen op het effect van cultuurcoaches in jouw gemeente? Maak met behulp van de publicatie Zicht op cultuurcoaches in vier stappen een plan voor monitoring en evaluatie van cultuurcoaches in jouw gemeente.[1]

Is er (nog) geen cultuurcoach in jouw gemeente? Naast cultuurcoaches kunnen ook andere sleutelfiguren door cultuurparticipatie een belangrijke rol vervullen binnen mentaalgezondheidsbeleid. Denk aan mensen bij lokale cultuurcentra, maatschappelijk educatoren bij musea en sociaal-cultuur ondernemers die ontmoetingsplek creëren.

Praatplaat integraal samenwerken tegen eenzaamheid

De praatplaat Integraal samenwerken tegen eenzaamheid (LKCA) helpt gemeenteambtenaren van het sociaal domein bij het inzetten van kunst en cultuur om eenzame mensen te ondersteunen en de participatie van burgers te stimuleren. De praatplaat wordt gebruikt als ondersteuning van het gesprek tussen partijen uit zorg, welzijn, cultuur en gemeente die willen samenwerken tegen eenzaamheid met kunst en cultuur.

Preventiematrix voor een duurzaam preventiebeleid

Gebruik een preventiematrix om inzicht te krijgen in welke preventieve activiteiten en interventies per doelgroep worden ingezet in de regio. Het kan helpen om tot een samenhangend pakket aan activiteiten en interventies te komen. Ook opent het een gesprek over wat nog aanvullend nodig is. Bekijk samen waar activiteiten minder effectief zijn of waar dingen dubbel gebeuren en wat kan komen te vervallen. Vraag een lege template aan specifiek voor mentaal gezondheidsbeleid via: mentalegezondheid@trimbos.nl

Lokale voorbeelden van initiatieven die kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid ter inspiratie

Invloed op individueel niveau

Samenwerking ggz en kunstcentrum: De werkplaats SPOT is voor jongeren en jongvolwassenen een creatieve plek waar ze dagbesteding kunnen opstarten na een moeilijk periode in hun leven. SPOT kan helpen bij het ontdekken van creatieve talenten. Bekijk hier de video

Invloed op sociaal niveau

Werkplaats kunst en cultuur: In de werkplaats van Living Museum Vught kunnen kunst en cultuur liefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Samen kunst maken en talenten ontdekken en aan anderen laten zien.

Invloed op maatschappelijk niveau

Kunst en psychiatrie: Het Vijfde Seizoen is een kunstenaarsverblijf in de psychiatrie. Professionele kunstenaars werken aan kunstprojecten die gaan over actuele onderwerpen binnen de ggz en vertellen verhalen over mensen met een psychische aandoening.

Dit kennisdossier is gemaakt in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Samenwerking