Symposium over antipestprogramma’s op school

Symposium over antipestprogramma’s op school

Pesten kan leiden tot ernstige psychische problemen. De wet Sociale Veiligheid op School verplicht scholen te zorgen voor een sociaal veilige school. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Op het symposium Sociale Veiligheid en Pesten op 30 maart 2016 wordt toegelicht hoe scholen kunnen voldoen aan de eisen van de wet.

Om scholen te ondersteunen bij de keuze voor een goed antipestprogramma heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lijst opgesteld van tien kansrijke programma’s.

Effectonderzoek
De effecten van tien van deze antipestprogramma’s worden op dit moment onderzocht door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Trimbos-instituut.

Op het symposium vertellen de onderzoekers wat dit onderzoek inhoudt en waarom een school er goed aan doet zich aan te sluiten bij onderzoek naar de tien veelbelovende antipestprogramma’s in Nederland. Scholen kunnen zich hier aanmelden om aan het onderzoek mee te doen.

De tien antipestprogramma’s worden op het symposium op 30 maart kort toegelicht. Daarna wordt in workshops nader kennis gemaakt met deze programma’s. Ook is er gelegenheid vooraanstaande onderzoekers te spreken over pesten en pestpreventie.

Meer informatie over het symposium Sociale Veiligheid en Pesten.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)