Nieuws |

Start unieke opleiding digitale hulpverlening

Start unieke opleiding digitale hulpverlening

Het symposium Zorg, Welzijn en Technologie: To the Next Level! op 25 november is het startschot van de nieuwe master opleiding eHealth & eSocialWork bij NHL Hogeschool. Daarnaast is kortgeleden bij de bachelor SocialWork opleidingen de afstudeerrichting eSocialWork van start gegaan.

Voor het eerst wordt digitale hulpverlening breed opgenomen in het curriculum van de opleiding van ggz professionals. Voor de afstudeerrichting is een kennislijn ‘digitale hulpverlening’ ontworpen.

De Kennislijn eSocialWork is een samenwerking van NHL Hogeschool en het Trimbos-instituut. Marcha Hartman van NHL Hogeschool heeft veel bijgedragen om deze samenwerking tot een succes te maken.

Spreker op het symposium is Katherina Martin Abello, hoofd van het Innovation Centre of Mental Health & Technology van het Trimbos-instituut. Tevens is Katherina Martin Abello één van de docenten van de nieuwe Kennislijn. Reden om nader in te gaan op het belang van deze geheel nieuwe afstudeerrichting.

Wat is zo uniek aan deze Kennislijn?
Katherina Martin Abello: ‘Het is voor het eerst mogelijk om studenten die ggz professionals gaan worden al tijdens hun studie de ins en outs van eHealth te leren. We kunnen de mogelijkheden van eHealth direct bij de studenten onderdeel maken van de manier waarop zij naar behandeling van ggz problematiek kijken. Ik hoop dat deze Kennislijn een begin zal zijn van een steeds grotere inbedding van digitale hulpverlening in het onderwijs voor de ggz professional. De huidige generatie studenten is hier al beter op voorbereid omdat het digitale gebeuren voor hen de gewoonste zaak van de wereld is. Ze zijn er als het ware mee opgegroeid.’

Wat is nu de praktijk van eHealth?
‘De huidige trend in de praktijk van de ggz professional in de eerste lijn is het aanbieden van een combinatie van blended care en eHealth. Op deze manier toegepast is eHealth ook het meest effectief. Het is echter van belang om ‘zelfhulp’ zelfstandig te blijven aanbieden, omdat patiënten hiermee de kans krijgen om sociaal minder aanvaardbare onderwerpen zoals verslaving aan alcohol of drugs, of suïcide bespreekbaar te kunnen maken.’

Wat is de toekomst van eHealth?
‘Ik verwacht nog veel innovaties op het gebied van eHealth. De technologie gaat verder en dat gaat ook op voor onderzoek en implementatie. De implementatie zal soms vooruit lopen op evidence based interventies. De snelheid van de technische ontwikkelingen maakt dat onvermijdelijk. Ik denk ook dat de vorm van de technische innovaties medebepalend zal zijn voor de vorm van nieuwe eHealth interventies. De gebruikers zal steeds meer zelf bepalen op welke manier hij of zij van de interventies gebruikt maakt, bijvoorbeeld met een tablet of een mobiele telefoon.’

Lees meer over het symposium op 25 november:
http://www.nhl.nl/10911

Lees meer over de Kennislijn eSocialWork bij NHL Hogeschool:
http://www.esocialwork.nl/2014/09/21/nu-start-inschrijving-afstudeerrichting-esocialwork/

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)