Nieuws |

Scholen rookvrij, maar buurt niet altijd blij

Bijna alle onderwijsterreinen zijn rookvrij, maar onderwijsinstellingen komen wel nieuwe uitdagingen tegen. Er wordt bijvoorbeeld gerookt buiten het terrein en daar heeft de buurt last van. Dat blijkt uit een nieuw rapport over rookvrije schoolterreinen. Gemeenten en onderwijsinstellingen moeten daar gezamenlijk een oplossing voor bedenken.

Flinke stijging aantal rookvrije onderwijsterreinen

Door de wettelijke verplichting per augustus 2020 is het aantal rookvrije onderwijsterreinen flink gestegen. Zo steeg het aantal rookvrije MBO-locaties van 6 procent in 2015 naar 94 procent in 2021. Veel mensen in het onderwijs zetten zich in voor een rookvrije omgeving. Maar liefst 93 procent van de onderwijsinstellingen vindt een rookvrije  leer- en werkomgeving belangrijk. Het aantal rookvrije onderwijslocaties in het primair onderwijs steeg van 79 procent in 2015 naar 98 procent in 2020. Bij het voortgezet onderwijs steeg het aantal rookvrije locaties van 53 procent in 2015 naar 97 procent in 2021. Bij HBO/WO stond de teller in 2021 op 90 procent rookvrije terreinen.

Rookvrije onderwijsterreinen: de uitdagingen

Na invoering van het rookverbod roken scholieren roken nu niet meer op het schoolplein, maar in de directe omgeving van de school. Voor onderwijslocaties is dit een uitdaging omdat rokers overlast in de omgeving kunnen geven en dit het imago van de instelling negatief beïnvloedt.

“Het probleem van rokende scholieren heeft zich naar de wijk verplaatst. De leerlingen blijven roken en de buurtbewoners hebben hier last van. Het schoolterrein is rookvrij, de buurt helaas niet.” – onderwijsprofessional

Daarnaast is de handhaving van het rookverbod bij grote onderwijsterreinen een uitdaging. Met name HBO- en WO locaties hebben vaak een campus. Op de campus staan ook gebouwen van andere organisaties. Daarnaast is het terrein vaak deels een openbare weg. Beiden maken de handhaving van het rookverbod moeilijker. Het is lastig aan te geven waar het rookverbod begint en eindigt. En op de openbare weg is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk voor de handhaving.

“Er lopen straten door de campus. Die horen officieel bij onze campus, maar er rijden auto’s en het wordt onderhouden door de gemeente. Is dat een rookvrije zone en gaan we daar wel of niet handhaven?”- onderwijsprofessional

Alle onderwijsterreinen rookvrij

Het rookvrij maken van alle terreinen in het onderwijs zal gestaag doorgaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert het toezicht hierop uit. Gemeenten kunnen onderwijsinstellingen ondersteunen door gezamenlijk oplossingen te bedenken voor de overlast die rokers in de omgeving, de openbare ruimte, veroorzaken.

Meer informatie

Liesbeth Naaborgh
Wetenschappelijk medewerker Jeugd