Nieuws |

Roken onder volwassenen gedaald: kerncijfers 2016

Roken onder volwassenen gedaald: kerncijfers 2016

In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%). Dit blijkt uit de factsheet ‘Roken onder volwassenen: kerncijfers 2016’ waarin de nieuwste cijfers over roken onder volwassenen in de Nederlandse bevolking zijn verzameld.

Het merendeel van alle rokers rookte dagelijks (77,1%). Roken kwam vaker voor onder volwassenen met een laag opleidingsniveau. Van alle rokers, rookte 15,9% wel eens binnen in aanwezigheid van kinderen. Van alle volwassenen werd bijna een kwart (23,3%) elke dag binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen.

In 2016 gebruikte 3,5% van de volwassenen ‘wel eens’ een e-sigaret en 5,8% gebruikte ‘wel eens’ waterpijp. Van de e-sigaret gebruikers was 85% ook een reguliere roker – bij waterpijp gebruik valt op dat de helft van de gebruikers (50,1%) géén reguliere roker was. Omdat het aantal e-sigaret en waterpijpgebruikers niet eerder is gemeten in de Leefstijlmonitor, is niet te zeggen of dit een stijging of daling is.

Van de rokers heeft 32,5% een (serieuze) stoppoging gedaan, dat wil zeggen: 24 uur of langer volgehouden om niet te roken. Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van 2014 (32,9%) en 2015 (32,1%). Het percentage rokers dat een serieuze stoppoging heeft gedaan verschilde niet naar geslacht, opleiding of leeftijd. De voornaamste redenen om te (gaan) stoppen zijn, naar eigen zeggen, zorgen over de eigen gezondheid of de gezondheid van kinderen.

Rokers kunnen deze maand meedoen met de actie Stoptober: 28 dagen niet roken met een gezamenlijke aanpak. Stopondersteuning is ook te vinden op www.ikstopnu.nl.

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2016 en de LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS. De kerncijfers voor roken in deze factsheet zijn gebaseerd op de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder, hetgeen aansluit bij de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)