Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gereed

Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gereed

Hoe kunnen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bijdragen aan het verminderen van stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren? De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen, ontwikkeld door het Trimbos-instituut in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen en cliënten, biedt hiertoe handvatten.

De richtlijn is onderdeel van het programma Richtlijnen Jeugdhulp.

Bijna dagelijks hebben professionals in de ambulante en residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming te maken met kinderen en jongeren met stemmingsproblemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die eerder een depressie hebben doorgemaakt en dreigen terug te vallen. Of om stemmingsproblemen in reactie op ingrijpende gebeurtenissen, zoals een verlieservaring of uithuisplaatsing. Hoe help je hen in zo’n geval het beste? Wanneer moet je de jongere extra in de gaten houden? Op welk moment schakel je gespecialiseerde hulp in en hoe werk je dan samen als professionals? De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft op deze én andere vragen antwoord.

Over de Richtlijn Stemmingsproblemen
Het is belangrijk om te weten welke risico-, in stand houdende en beschermende factoren een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van stemmingsproblemen. De factoren waarop invloed uitgeoefend kan worden vormen de aangrijpingspunten voor ondersteuning. De Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft voorbeelden van die factoren en laat zien welke (groepen) kinderen en jongeren meer risico lopen op stemmingsproblemen. Ook gaat de richtlijn in op het signaleren van stemmingsproblemen en welke instrumenten je kunt gebruiken voor het onderzoeken van de aard en ernst van de klachten.

De richtlijn bevat bovendien een overzicht van aanbevolen interventies. Omdat suïcidale gedachten en handelingen vaker voorkomen bij jongeren met een depressie is ook daar expliciet aandacht voor.

Richtlijnen Jeugdhulp
Het ontwikkelen van richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Zowel de ontwikkeling als de invoering van veertien richtlijnen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download de richtlijn
De Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is geautoriseerd door de in de jeugdhulp acterende beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. De richtlijn, praktische werkkaarten, onderbouwing en cliëntversie zijn te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Meer informatie
Jolanda Meeuwissen [email protected]

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)