Nieuws |

Resultaten Doorbraak ROM eerste ronde

Resultaten Doorbraak ROM eerste ronde

Het Doorbraakjaar ROM voor de teams uit de eerste ronde zit erop. Wat was het resultaat? Eenentwintig teams en acht vrijgevestigden deden mee. Uit de posterpresentaties en de evaluatiemonitor blijkt dat de deelnemers tijdens het doorbraakjaar belangrijke stappen hebben gezet in het betekenisvol gebruik van ROM in de dagelijkse praktijk.

De teams hebben concrete verbeteringen bereikt op één van de twee thema’s:
1) ROM als informatiebron in de dialoog tussen cliënt en behandelaar bij het nemen van beslissingen in de behandeling, of
2) ROM om in teams en organisaties te leren van uitkomsten met als doel het verder optimaliseren van zorgprocessen.

Zo is er meer plezier in en kennis over het gebruik van ROM-data, wordt er vaker gemeten en neemt ook de kwaliteit van de ROM-data toe, hebben cliënten zelf meer inzicht in de ROM-uitkomsten en gaan zij ermee aan de slag, en is er een keuze gemaakt voor instrumenten waar zowel cliënt als behandelaar mee uit de voeten kunnen.

De samenvattende presentatie en de posters van de deelnemende teams en vrijgevestigden uit de eerste ronde waarin zij hun successen en uitdagingen beschrijven, zijn te vinden op de website van Doorbraak ROM:
https://doorbraakrom.trimbos.nl/resultaten-1e-ronde

Momenteel werken nog elf teams en vier vrijgevestigden uit de tweede ronde aan hun eigen verbeterdoelen op het gebied van gedeelde besluitvorming met ROM als informatiebron en leren van ROM op groepsniveau.

Doorbraak ROM is een project voor vrijgevestigden en instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg, in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en GGZ Nederland. De organisatie is in handen van het Trimbos-instituut en het project wordt gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

Meer informatie
Margot Metz  mmetz@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)