Nieuws |

Preventie van een eerste psychose werkt en is kosteneffectief

Psychose raakt jonge mensen en gaat gepaard met een forse ziektelast. Recent Nederlands en internationaal onderzoek laat zien dat preventie van een eerste psychose mogelijk is en bovendien kosteneffectief. Prof. dr. Mark van der Gaag, hoofd onderzoek van Parnassia en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zegt: “Voorkomen van psychische stoornissen bij jonge mensen is de toekomst van de gezondheidszorg.”

Jonge mensen met een naderende psychose zoeken vaak hulp voor andere problematiek, zoals een depressie of posttraumatische stress stoornis. Een eerste stap is screening en diagnostiek. De aanmelding bij de ggz maakt het mogelijk deze personen met een hoog risico op een eerste psychose al in een vroeg stadium te vinden. Een tweede stap is hen een gerichte psychologische behandeling te geven ter voorkoming van een psychose en andere ernstige psychiatrische problematiek.

Gunstig effect
Recentelijk is stevig wetenschappelijk bewijs gevonden dat deze vroege en preventieve interventies werken. Academisch onderzoek in Nederland toont dat aan (van der Gaag et al., 2012) en loopt in de pas met allerlei buitenlandse studies (Stafford, Jackson, Mayo-Wilson, Morrison, & Kendall, 2013; van der Gaag et al., 2013). Over de werkzaamheid van deze preventieve en vroege interventies is daarom weinig twijfel: na de preventieve interventie halveert de kans op het krijgen van een eerste psychose. Dat gunstige effect duurt voort gedurende enkele jaren: voor sommigen was het uitstel, maar voor de meesten lijkt het op afstel. Dit betekent dat veel lijden bij de patiënten en hun families teruggebracht kan worden.

Zojuist gepubliceerd Nederlands onderzoek (Ising et al., 2014) laat verder zien dat deze vroege interventies niet alleen effectief zijn, maar ook kosteneffectief. Per vermeden psychose is de gerichte psychologische interventie zelfs goedkoper. Van der Gaag legt uit: “Het is een goede stap als het gaat om preventief behandelen van een psychose. Vroegdetectie en vroeginterventie zal de psychiatrie duurzaam maken. We krijgen meer gezondere mensen tegen lagere kosten. Het voorkomen van een psychose is ongeveer € 7000 goedkoper dan niets doen.”

Zorgautoriteiten
Psychose treft jaarlijks zo’n 30.000 Nederlanders, wordt vaak chronisch en gaat gepaard met een groot verlies aan kwaliteit van leven. Nu is er bewijs dat deze ernstige psychiatrische stoornis voor een groot deel voorkomen kan worden. Dat gebeurt op een manier die niet alleen effectief is, maar ook kosteneffectief. Voor zorggebruikers en zorgaanbieders is de keuze helder. Nu zijn zorgautoriteiten en zorgfinanciers aan zet om vroegdetectie mogelijk te maken in de basis-generalistische ggz.

Aan het onderzoek werd meegewerkt door prof. dr. Filip Smit, senior wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)