Oproep deelname praktijktest richtlijn Angst en Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Oproep deelname praktijktest richtlijn Angst en Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Op dit moment wordt een JGZ-richtlijn voor angst en een JGZ-richtlijn voor depressie ontwikkeld. Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is het testen van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom JGZ-organisaties die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van deze twee richtlijnen.

De praktijktesten starten in september en hebben een looptijd van drie maanden. De JGZ-richtlijn angst doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van problematische angst/angststoornis bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De JGZ-richtlijn depressie doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. Beide richtlijnen zijn bedoeld voor artsen en verpleegkundigen werkzaam in de JGZ.
 
De praktijktest
Tijdens de praktijktest werkt een team, bestaande uit minimaal vier JGZ-professionals, waaronder minimaal één jeugdarts en één jeugdverpleegkundige, met de richtlijn gedurende drie maanden, van september tot december 2015. Doel is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering  en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 6.000 waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst.

  • De startbijeenkomst voor de praktijktest depressie wordt gehouden op dinsdag 1 september
  • De startbijeenkomst voor de praktijktest angst wordt gehouden op donderdag 3 september

In de bijlage vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanmelden
Aanmelden voor de praktijktest angst of voor de praktijktest depressie kan tot 12 juni bij Henny Sinnema, hsinnema@trimbos.nl, 030 29 59 225
 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)