Nieuwe projecten voor doelmatige, transparante en kwalitatief goede zorg

Nieuwe projecten voor doelmatige

Het Trimbos-instituut ontwikkelt de komende twee jaar samen met het veld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz vier nieuwe zorgstandaarden en zes generieke modules voor de ggz.

Samen met cliëntorganisaties, beroepsverenigingen, kenniscentra en andere relevante stakeholders coördineert het Trimbos-instituut de komende twee jaren de ontwikkeling van vier zorgstandaarden: voor angststoornissen, depressie & dysthymie, bipolaire stoornissen en eetstoornissen. Daarnaast worden generieke modules ontwikkeld op het gebied van zelfmanagement, diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, herstelondersteunende zorg, familiesysteem, LVB en ouderenpsychiatrie.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft zichzelf tot doel gesteld om de komende vier jaar voor 80% van de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de GGz zorgstandaarden op te stellen. De ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules zijn hierin een belangrijke stap.

Zorgstandaard versus generieke module
Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam voor zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules die het gehele zorgproces beschrijven en waarin wordt vastgelegd wat goede zorg is. Hierbij wordt gestreefd naar een planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk doel is het bieden van geestelijke gezondheidszorg van hoogstaande kwaliteit, die adequaat en doelmatig rondom de patiënt georganiseerd is, en in goede samenhang geleverd wordt door de juiste behandelaar. Een generieke zorgmodule is onderdeel van zorgstandaarden. Zorgmodules zijn ziekte overschrijdend en werken verbindend tussen zorgstandaarden.

Internationaal richtlijnencongres
Bij de richtlijnontwikkeling wordt samengewerkt met nationale en internationale richtlijnorganisaties. Zo is het Trimbos-instituut partner in nationale en internationale netwerken op het vlak van richtlijnontwikkeling, zoals de GRADE Working Group, Guidelines International Network (GIN), het HARING-project rondom richtlijnmethodieken. Daarnaast is het Trimbos-instituut medefinancier en organisator van het internationale GIN-congres dat van 7-10 oktober 2015 in Amsterdam wordt gehouden (www.gin2015.net).

Over het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband van de NVvP, het NIP en het Landelijk Platform GGz. In het Netwerk participeren daarnaast onder meer GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)