Nieuws |

Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van Europese jongeren

Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van Europese jongeren

Op 15 maart 2016 presenteerde de WHO het meest recente rapport over gezondheid en leefstijl van jongeren in Europa van 11, 13 en 15 jaar. Het rapport bevat de resultaten van de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie waaraan een groot aantal landen in Europa en Noord-Amerika deelneemt.

Het rapport besteedt niet alleen aandacht aan verschillen tussen landen, maar belicht ook verschillen in leeftijd, sekse en welvaart. De HBSC-studie onderzoekt een breed spectrum van gezondheidsgedrag en welzijn van scholieren in Europa zoals ontbijten, overgewicht, bewegen, genotmiddelengebruik, de sociale context in school en het gezin, psychosociaal functioneren, pesten en mediagebruik.

Participatie Nederland
In Nederland wordt sinds 2001 geparticipeerd in het HBSC-onderzoek. De Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau werken hierin samen in HBSC-Nederland.

De positie van Nederlandse jongeren in Europa is door het onderzoeksteam in een persbericht beschreven. De resultaten van het Nederlandse onderzoek zijn eerder gepubliceerd in: HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland.

Lees hier het WHO rapport
Growing up unequal: gender and socio-economic differences in young people’s health and well-being

Meer over dit thema