Nieuws |

Maxx app motiveert mensen minder alcohol te drinken

Nieuwe app Maxx motiveert mensen minder alcohol te drinken

Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken kunnen nu de app Maxx gebruiken. Maxx is een gratis app die op een positieve en praktische manier ondersteunt bij het minder of geen alcohol drinken op lastige momenten. De app is gemaakt met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Alcohol drinken is vaak een gewoonte die wordt geassocieerd met gezelligheid. Dat alcohol echter niet alleen maar gezellig is maar ook bijdraagt aan stress of slaapproblemen wordt vaak niet erkend. Nog onbekender is dat ook een geringe hoeveelheid alcohol het risico op verschillende soorten kanker, hoge bloeddruk en orgaanbeschadigingen, verhoogt. Voor de gezondheid is het altijd beter om niet te drinken. De Maxx app, een laagdrempelig en anoniem aanbod ontwikkeld door het Trimbos-instituut, helpt bij het minderen en stoppen van alcohol drinken.

Wat biedt Maxx?

Maxx helpt bij:

  • Het dagelijks bijhouden van alcoholgebruik in een logboek. Je ziet zo direct hoe het gaat en krijgt van Maxx feedback en advies;
  • Het bepalen van concrete doelen, voor houvast en richting;
  • Het volhouden van het minderen of stoppen.

Maxx helpt bij het voorbereiden van situaties waarin jij het lastig vindt om niet (te veel) te drinken en je te herinneren aan je plan van aanpak als je dat wilt. Maxx laat je weten hoe je het doet, moedigt je aan en geeft tips. Verder staan er praktische oefeningen, testjes en tips klaar die je helpen om je doel te halen, bijvoorbeeld over het omgaan met stress en terugval. Bij moeilijke momenten herinnert Maxx je aan jouw belangrijkste motivatie waarom jij je alcoholgebruik wilt aanpakken!

Maxx is gebaseerd op onder andere de cognitieve gedragstherapie en zelfregulatie theorie. Uit onderzoek blijkt dat zelfhulpinterventies een positief effect kunnen hebben op het verminderen van alcoholconsumptie.

Voor wie is Maxx?

Maxx is voor iedereen ouder dan 18 jaar die zijn of haar leefstijl wil verbeteren door minder alcohol te drinken. Wie het risico op gezondheidsproblemen wil verminderen, fitter wil worden, beter wil slapen of een gezonder gewicht wil hebben. Maxx is ook geschikt voor wie tijdelijk, bijvoorbeeld een maand, wil stoppen met drinken en voor mensen die al gestopt zijn en dit willen volhouden.
Maxx is niet geschikt voor mensen met een alcoholverslaving die last krijgen van ontwenningsverschijnselen wanneer ze stoppen met drinken. Voor hen blijft professionele begeleiding van een huisarts of instelling voor verslavingszorg noodzakelijk.

Maxx krijgt veel positieve reacties en wordt gratis aangeboden via de App Store en Google Play Store. Dit jaar gaat het Trimbos-instituut de Maxx app verder implementeren en evalueren.

Voor vragen over het eigen alcoholgebruik of dat van een ander, kunt u (anoniem) contact opnemen met de Alcohol Infolijn via telefoon of internet, zie alcoholinfo.nl.

Staatssecretaris Paul Blokhuis vertelt in bijgevoegd filmpje over zijn ervaringen met minder alcohol drinken.

4 sterren voor Maxx-app

De Maxx-app krijgt veel positieve reacties. Prominente landelijke organisaties beoordelen Maxx positief en nemen de app op in hun eigen aanbod.

Meer info

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)