Lekker in je vel leert beter: doe mee

Lekker in je vel leert beter: doe mee

Het afgelopen jaar zijn twee basisscholen gevolgd bij hun aanpak van het ondersteuningsprogramma 'Welbevinden op School'. In drie korte films is vastgelegd hoe en waarom deze scholen dit doen én wat het hen brengt. “Scholen die aandacht besteden aan het welbevinden van de leerlingen en die kiezen voor een bewuste aanpak door de hele school heen, maken écht het verschil”, stelt Marjolein Keij van Pharos. 'Welbevinden op School' is opgezet door Pharos en het Trimbos-instituut.

Volgens Jeroen Lammers van het Trimbos-instituut is welbevinden van leerlingen een voorwaarde om te kunnen leren, en helpt het om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. Jeroen Lammers en Marjolein Keij stonden 2 jaar geleden samen aan de basis van het ondersteuningsprogramma ‘Welbevinden op School’, onderdeel van de ‘Gezonde School’. Het programma geeft basisscholen handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen en biedt daarvoor een praktisch pakket van op elkaar afgestemde hulpmiddelen.

Om te laten zien hoe dat werkt in de praktijk zijn twee korte films gemaakt over de ervaringen van twee basisscholen die schoolbreed werken aan welbevinden. Het zijn twee heel verschillende scholen, met andere leerlingenpopulaties en andere uitdagingen in het onderwijs. In een derde film leggen deskundigen uit hoe je als school extra in kunt zetten op het thema welbevinden. ‘Gezonde School’-adviseur Joline van Lier van GGD Haaglanden, die de scholen ondersteunt bij hun aanpak, vertelt: “De kern is het idee dat je lekker in je vel moet zitten om optimaal ruimte in je hoofd te hebben om te kunnen leren. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor het schoolpersoneel.”

Schoolbrede aanpak

Het is niet one size fits all. Er zijn meerdere programma’s, interventies of ‘smaken’ waar je uit kunt kiezen. Het gaat er om dat je als school bewust kiest voor een aanpak die bij jouw leerlingen past en bij de kernwaarden van je school. En dat je je niet alleen op de leerlingen richt, maar ook op het personeel en de ouders. En dat je leerlingen met psychische problemen vroegtijdig herkent en op tijd ondersteuning kunt bieden.

Het programma ‘Welbevinden op School’ is gebaseerd op de vier pijlers van de ‘Gezonde School’:

  • Educatie, met een overzicht van interventies voor in de klas;
  • Beleid, met advies voor het opstellen en invoeren van een gericht beleid;
  • Signaleren en zorg, met een overzicht van signaleringsinstrumenten en advies voor de samenwerking met de zorg;
  • Omgeving, met advies voor bredere samenwerking, bijvoorbeeld met ouders of de wijk.

Het programma wordt in 2018 uitgebreid naar het voortgezet onderwijs.

Kijk of lees meer:

Meer weten? Neem contact op met projectleider Marjolein Keij (Pharos)

Direct aan de slag? Neem contact op met de ‘Gezonde School’-adviseur in uw regio.

Deskundigen over ‘Welbevinden op school’: