Inzet video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen

Inzet video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen

Professionals van de jeugdgezondheidszorg kunnen nu aan de hand van een flowchart en stappenplan bepalen of en hoe ze video’s voor jongeren over gezond gedrag maken.

Het Trimbos-instituut, RadarAdvies en GGD regio Utrecht hebben een verkennend praktijkonderzoek gedaan naar de ervaringen vloggen bij het stimuleren van gezond gedrag onder jongeren. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma ‘Innovatie in de Jeugdgezondheidszorg’. Er zijn negen vlogs opgenomen met diverse influencers. Deze vlogs zijn geëvalueerd in een focusgroep van 53 jongeren. De opbrengst: een flowchart en een stappenplan voor professionals van de Jeugdgezondheidszorg.

Flowchart: wel of geen vlog?

De flowchart is een handig hulpmiddel bij de vraag of er wel of geen vlog moet worden gemaakt. ‘Weet je wat je boodschap is en of de boodschap is over te brengen in een persoonlijk verhaal? Kijkt je doelgroep video’s en heb je voldoende financieel budget?’ Is het antwoord ‘ja, maak een video’, dan helpt het stappenplan je het hele traject door. Van het specificeren van de boodschap en het eventueel contracteren van een bureau voor influencers tot het maken en verspreiden van de video.

Verkennend onderzoek

Er is verkennend onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een strategische verkenning (literatuuronderzoek en interviews met experts) en een verkennend praktijkonderzoek. Voor het praktijkonderzoek zijn verschillende video’s ontwikkeld. Deze video’s zijn in focusgroepen met jongeren geëvalueerd. De resultaten laten zien dat er nog niets bekend is over de effecten van video’s op gedrag. Wel kunnen video’s de determinanten van gedrag beïnvloeden, zoals overtuigingen, attitudes en sociale aanvaardbaarheid. Ook is authenticiteit cruciaal. De experts bevestigen dit en benadrukken tevens het belang van een goede doelgroepanalyse en inhoud van de video.

YouTube-video’s en vlogs populair onder jongeren

Veel jongeren hebben vragen over hun gezondheid en welzijn. YouTube-video’s en vlogs zijn bijzonder populair onder jongeren en kunnen daar mogelijk een rol in spelen. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg ontstond daarom de vraag of en zo ja, op welke wijze YouTubers en hun video’s kunnen worden ingezet om gezond gedrag onder jongeren te bevorderen.

Het bereik van jongeren via video’s is groot. De jongeren zelf vinden de kwaliteit, de (korte) lengte van de video en de geloofwaardigheid van de YouTuber het belangrijkst.

Deze video raakt me echt. Ik heb ook veel meegemaakt en heb ook er gewoon veel over gepraat. Het hielp heel erg. Ik ben super trots op je dat je deze video hebt gemaakt en ik hoop dat je gewoon weer een leuk fijn leven hebt en als ik kan helpen zeg het maar – reactie jongere op de video van YouTuber Steven Vegter

Meer over dit thema