Gratis deelname train-de-trainer Aan de slag met Zorgpaden

Gratis deelname train-de-trainer Aan de slag met Zorgpaden

Gaat u als zorgprofessional aan de slag met de praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? U kunt gratis deelnemen aan een cursus op 9 en 30 juni 2017 waarin een train-de-trainer wordt ontwikkeld om de methodiek te leren die komt kijken bij de implementatie van zorgstandaarden.

In de loop van 2017 komt een serie van zorgstandaarden voor alle belangrijke psychische aandoeningen in de geestelijke gezondheidszorg beschikbaar.

Zorgpaden

Zorgpaden vormen de vertaling van een zorgstandaard naar de praktijk van de zorg, combineert daarin werkwijze en inhoud van zorg en is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland en het Trimbos-instituut voeren het project ‘Aan de slag met zorgpaden – de ontwikkeling van een train-de-trainer cursus’ uit.

In dit project ontwikkelen we een cursus train-de-trainer waarin de methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden wordt toegepast op de Zorgstandaard Depressie & dysthymie. De methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden houdt in dat onderzocht wordt welke wijzigingen de zorgstandaard voorstelt ten opzichte van de huidige zorg, en hoe er als organisatie handen en voeten aan gegeven kan worden.

Wanneer medewerkers in een organisatie thuis zijn in de methodiek van het ontwikkelen van een zorgpad, kunnen zij hun collega’s trainen en meenemen in deze werkwijze. Tevens kunnen zij deze methodiek inzetten voor elke volgende zorgstandaard die beschikbaar komt. Het project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Gratis cursus

In het kader van de ontwikkeling van deze train-de-trainer wordt de cursus in juni gratis aangeboden (een pre-test). De cursus vindt plaats op het Trimbos-instituut en bestaat uit twee dagdelen, namelijk vrijdag 9 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur en vrijdag 30 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt de cursus ook geëvalueerd, zodat de cursus op grond hiervan kan worden bijgesteld.

De train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie in de GGz, verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden.

Aanmelden

Heeft u interesse? Neem contact op met Daniëlle Volker (dvolker@trimbos.nl). Geef bij uw aanmelding aan wat de reden is dat u deze train-de-trainer wilt volgen. Er is plek voor maximaal acht personen. Aanmelden is mogelijk tot 8 mei.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)