Gezinnen en jeugdhulpverleners enthousiast over gezinsinterventie ‘Family Check-up’

Gezinnen en jeugdhulpverleners enthousiast over gezinsinterventie ‘Family Check-up’

Van 2017 tot 2020 hebben het Trimbos-instituut en jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout in opdracht van ‘FNO Zorg voor kansen’ een pilotstudie naar de gezinsinterventie ‘Family Check-up’ uitgevoerd onder 58 gezinnen met kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Gezinnen en jeugdhulpverleners zijn enthousiast over deze interventie. Het wordt ervaren als een efficiënte methode om gezinsproblemen in kaart te brengen en concrete handvatten aan ouders te bieden.

Over de Family Check-up

De Family Check-up is een kortdurende gezinsinterventie gericht op het vroegtijdig signaleren en bieden van hulp aan ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Bijvoorbeeld bij emotionele- of gedragsproblematiek. In drie sessies waarin jeugdhulpverleners gezinnen thuis bezoeken wordt onderzocht wat er goed gaat in de gezinnen, waar verbetering mogelijk is en welke eventuele aanvullende hulp nodig is. De Family Check-up beoogt via het veranderen van gezinsfactoren, bijvoorbeeld opvoeding, sfeer en conflicten in het gezin, problemen bij kinderen te verminderen en ernstigere problematiek op latere leeftijd te voorkomen. Door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering wordt geprobeerd om de bereidwilligheid tot gedragsverandering en betrokkenheid van gezinnen te vergroten.

Eerste studie in Nederland

De Family Check-up is ontwikkeld in de Verenigde Staten en in meerdere buitenlandse studies getest op effectiviteit.

“Meerdere Amerikaanse en Zweedse studies hebben laten zien dat de Family Check-up effectief is in het verminderen van een breed scala aan problemen onder kinderen en adolescenten. Bijvoorbeeld op het gebied van antisociaal gedrag, emotionele problemen, schoolprestaties en alcohol- en drugsgebruik”, aldus Tessa Scheffers-van Schayck onderzoeker bij het Trimbos-instituut.

De interventie blijkt in Amerika en Zweden effectief te zijn. Maar werkt de interventie ook goed in Nederland? Om hier meer zicht op te krijgen hebben we met een pilotstudie de Family Check-up naar de Nederlandse context vertaald en de werkzaamheid en praktische uitvoerbaarheid van deze interventie in Nederland onderzocht. De pilotstudie bestond uit een kleinschalige effectevaluatie (zonder controlegroep) en een procesevaluatie. Hiervoor werden gezinnen en jeugdhulpverleners gevraagd om vragenlijsten in te vullen en mee te doen met individuele of groepsgesprekken.

Bewuster en positiever opvoeden

De resultaten uit de effectevaluatie suggereren dat gezinnen zich positief ontwikkelen op meerdere gebieden waar de Family Check-up op richt. Zo gaven ouders aan dat ze na de Family Check-up meer positief gedrag bij hun kinderen aanmoedigden met complimenten en/of beloningen, minder negatief opvoedgedrag (bijvoorbeeld schreeuwen tegen hun kind) vertoonden, minder conflicten met hun kinderen en in het gezin hadden en minder opvoedstress ervaarden.

“Ik kan nu beter grenzen stellen aan de kinderen, waardoor zij veel minder de ruimte voelen om door te blijven zeuren over iets wat ze graag willen. Ik ben duidelijker en word daar niet meer echt boos bij en hoef veel minder mijn stem te verheffen. Ik kan met veel meer rust veel meer voor elkaar krijgen.” – deelnemende ouder

Deze positieve ontwikkelingen worden bevestigd door de gesprekken met ouders en jeugdhulpverleners. Ouders en jeugdhulpverleners waren enthousiast over de Family Check-up en met name de positieve en praktische insteek van de interventie werd door hen gewaardeerd.

“De Family Check-up is verrijkend, omdat je dingen objectiever maakt en dat is voor ouders heel fijn. In korte tijd leg je de kern bloot. De Family Check-up geeft veel handvatten omdat je heel methodisch werkt en je dus niet maar wat doet.” – Jeugdhulpverlener

Toekomst van de Family Check-up in Nederland

Op basis van de resultaten van deze pilotstudie biedt Entrea Lindenhout de Family Check-up in Nijmegen op alle basisscholen aan. Daarnaast wordt de Family Check-up vanaf 1 juli 2021 in Nijmegen aangeboden via de nieuwe Buurtteam Jeugd en Gezin. Tevens voert de Universiteit van Amsterdam op dit moment een grotere studie uit waarbij de effectiviteit van de Family Check-up nader wordt onderzocht in een Nederlandse setting.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen over de pilotstudie contact op met Tessa Scheffers-van Schayck van het Trimbos-instituut. Voor vragen over de implementatie van de Family Check-up bij Entrea Lindenhout kunt u contact opnemen met Chris Raaijmakers (c.raaijmakers@entrealindenhout.nl). En voor vragen over de studie van de Universiteit van Amsterdam kunt u terecht bij dr. Brechtje de Mooij (l.s.demooij@uva.nl).

Product

Family Check-up in Nederland

Resultaten van een pilotstudie naar de werkzaamheid en uitvoerbaarheid van de Family Check-up · 2021

Tessa Scheffers - van Schayck
Wetenschappelijk onderzoeker Epidemiologie