Nieuws |

Drinkgedrag ouders beïnvloedt op korte termijn alcoholverwachting jongeren

Drinkgedrag ouders beïnvloedt op korte termijn alcoholverwachting jongeren

Jongeren die vaker worden blootgesteld aan alcoholgebruik door ouders, ontwikkelen positievere verwachtingen over de sociale effecten van alcohol over een periode van zes maanden. Dit geldt zowel voor het alcoholgebruik van vaders als moeders en geldt voor zowel jongens als meisjes.

Jongens die hun vader vaker zien drinken associëren alcohol vaker met ‘dronken worden’ en met een ‘fijn gevoel’ (enhancement). Het zien drinken van ouders had geen effect op de verwachtingen om bijvoorbeeld negatieve gevoelens te verlichten (coping) of beter in je vriendengroep te passen (conformity). 

Dit blijkt uit een studie onder 755 jongeren tussen de 10 en 16 jaar oud. De jongeren werden drie jaar lang gevolgd en vulden vragenlijsten in. Elk half jaar werden ze bevraagd over hoe vaak ze hun vaders en moeders zagen drinken en hun eigen verwachtingen van alcohol, namelijk:

  • social (sociaal): bijvoorbeeld om feestjes leuker te maken
  • enhancement (verrijking): bijvoorbeeld om dronken te worden
  • coping (leren omgaan met): bijvoorbeeld om negatieve gevoelens te verlichten
  • conformity (conformiteit): bijvoorbeeld om beter in je vriendengroep te passen.

Doordat de jongeren iedere zes maanden zijn bevraagd, kon gekeken worden of alcoholverwachtingen op korte termijn veranderen afhankelijk van hoe vaak jongeren hun ouders zien drinken.

Bewustwording ouders

Deze resultaten tonen aan dat jongeren die ouders vaker zien drinken ook op korte termijn positieve verwachtingen ontwikkelen over alcoholgebruik.

Eerdere studies laten zien dat jongeren met positieve verwachtingen over de effecten van alcohol eerder beginnen met het drinken van alcohol en ook daadwerkelijk meer gaan drinken later in de adolescentie. 

De bewustwording van de invloed van ouders – ook gedurende de adolescentie – zou een belangrijk speerpunt moeten zijn om vroegtijdig en risicovol alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen.

Coronavirus en alcoholgebruik thuis

Door COVID-19 (coronavirus) wordt iedereen in Nederland gevraagd om (tijdelijk) zoveel mogelijk thuis te blijven. Hierdoor brengen veel ouders meer tijd door met hun kinderen. Het (drink)gedrag van ouders kan dus meer invloed hebben op kinderen.

Carmen Voogt
Wetenschappelijk medewerker Alcohol