De JGZ-richtlijn Angst is online

De JGZ-richtlijn Angst is online

De richtlijn Angst voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is vanaf nu online beschikbaar. De JGZ heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar zorg. Daarvoor is het belangrijk onderscheid te maken tussen normale angst, problematische angst en een angststoornis.

De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De richtlijn is door een werkgroep ontwikkeld onder voorzitterschap van drs. Wike Lijs-Spek. De methodologische ondersteuning en projectleiding is door het Trimbos-instituut uitgevoerd. De richtlijn is gefinancierd door ZonMw.

Meer informatie over de JGZ-richtlijn angst:

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=34

Meer informatie over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden:

https://www.trimbos.nl/themas/kwaliteit-en-organisatie-van-de-zorg

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)