Kan D-Health helpen bij stoppen met roken?

Deze column is in 2019 geschreven voor de nieuwsbrief van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging.

Dhealth geeft informatie over gezondheid die ons via een digitale weg bereikt. eHealth is een iets oudere term, waarmee (indertijd) digitale informatie over gezondheid -vooral via de PC- wordt bedoeld, terwijl we de term mHealth gebruiken als dHealth wordt verspreid via tablets en smartphones.

Niet alle dHealth is effectief. Belangrijk is dat stoppen-met-roken (SMR) programma’s, dus ook dHealth, informatie geven over de belangrijkste gedragsdeterminanten. Deze determinanten verschillen per persoon, waardoor het belangrijk is om gepersonaliseerde informatie te geven: gepersonaliseerde dHealth, ook wel computer tailored dHealth genoemd.  Een review van Do et al. laat zien dat getailorde boodschappen significant bijdragen aan meer stoppen met roken. Cheung et al. toont aan in zijn review over Nederlandse dHealth SMR-interventies dat de computer-tailored interventies (kosten) effectief zijn, maar ook dat veel SMR dHealth-interventies worden aangeboden waarvan niet getest is of ze werken. Ook laat hij zien dat toevoeging van tailored dHealth aan het huidige pakket van SMR-maatregelen leidt tot meer stoppers en kosteneffectief is. Maar, geen van deze interventies wordt thans landelijk gebruikt.

dHealth kan veel mensen bereiken, maar “another site is just one click away”, zeg ik vaak tijdens lezingen. Behalve effectiviteit is  de ‘user’ experience’ belangrijk. Hoe maken we dHealth interventies aantrekkelijk en gaan rokers (ook hen die ongemotiveerd zijn te stoppen) deze gebruiken? Stanczyk laat zien dat we beter gepersonaliseerd videos dan gepersonaliseerde teksten kunnen gebruiken. Maar, veel meer is nodig om dHealth interventies echt aantrekkelijk te maken via co-creation met rokers en organisaties. Een ander punt is hoe dHealth te gebruiken in de reguliere zorg, blended care, en te toetsen of en wanneer dit werkt. Rokers kunnen kiezen uit veel verschillende interventies. Het is belangrijk dat rokers door het bomen het bos blijven zien, en we hen helpen met het kiezen van effectieve interventies die passen bij hun wensen, zo leert ons lopende ZonMW Stopwijzer onderzoek (https://www.stopwijzer.nu/).

Over de auteur

Hein de Vries
Hoogleraar Gezondheidscommunicatie
Vakgroep Gezondheidsbevordering
Caphri
Universiteit Maastricht


Referenties
Do et al. Which eHealth interventions are most effective for smoking cessation? A systematic review. Patien Prefer Adherence,2018,12,2065-2084.
Cheung, K. L. et al. A Review of the Theoretical Basis, Effects, and Cost Effectiveness of Online Smoking Cessation Interventions in the Netherlands: A Mixed-Methods Approach. Journal of Medical Internet Research, 19(6), e230.
Cheung, K. L. et al. (2018). Is it cost‐effective to provide internet‐based interventions to complement the current provision of smoking cessation services in the Netherlands? An analysis based on the EQUIPTMOD. Addiction, 113, 87-95.