Extern nieuws |

Telefonisch- en panelonderzoek: negatieve gevolgen door het alcoholgebruik van bekenden

Onderzoekers uit Australië hebben de negatieve gevolgen door het alcoholgebruik van bekenden (i.e. partners, huisgenoten, andere familieleden, vrienden, collega's) onderzocht. Data zijn verzameld onder 2.574 volwassenen middels 2 steekproeven: telefonisch onderzoek (n=1.000) en panelonderzoek (n=1.574). Deelnemers werden gevraagd of en hoe ze in de afgelopen 12 maanden negatief beïnvloed waren door het alcoholgebruik van personen die ze kenden als ‘een zware drinker’ of ‘iemand die soms veel drinkt’.

Uit dit onderzoek blijkt dat 60,2% van de volwassenen rapporteerde dat zij zware drinkers in hun leven hebben en 21,8% rapporteerde negatief beïnvloed te zijn geweest door het alcoholgebruik van bekenden. Volwassenen rapporteerden verschillende negatieve gevolgen door het alcoholgebruik van bekenden, meestal op sociaal gebied, zoals het moeten vervoeren van familieleden en vrienden die alcohol hadden gedronken, falen in rollen en taken, emotioneel gekwetst of verwaarloosd worden, ernstige ruzies, familieproblemen, het moeten zorgen voor drinkers en verbaal misbruik. Minder vaak rapporteerden volwassenen fysieke of seksuele schade, materiële schade, financiële stress en bedreigingen door het alcoholgebruik van anderen. Vrouwen, jongere mensen, mensen uit landelijke gebieden, mensen die in Australië zijn geboren en frequente drinkers rapporteerden vaker negatieve gevolgen door het alcoholgebruik van bekenden.

De onderzoekers concluderen dat Australiërs vaak negatieve gevolgen ervaren door het alcoholgebruik van bekenden. De schade door bekende drinkers wordt vaker ervaren door vrouwen dan mannen, vooral door mensen waarmee ze samenwonen en andere familieleden.

Laslett, A. M., Anderson‐Luxford, D., Willoughby, B., Room, R., Doran, C., Egerton‐Warburton, D., … & Jiang, H. (2024). Harm from the drinking of people you know: A range of effects from different relationships. Addiction.

Meer lezen over dit onderwerp: