Extern nieuws |

RIVM: bijna driekwart Nederlanders drinkt, waarvan 17,5% elke dag

Sinds maart 2020 onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) welke gevolgen de coronapandemie heeft op het alcoholgebruik van jongeren en volwassenen van 16 jaar en ouder.

Het meest recente vragenlijstonderzoek is gehouden van 7 tot 11 september 2022. Hieruit blijkt dat 74% van de respondenten wel eens alcohol drinkt. Van hen gaf bijna de helft (49%) aan dit 1 tot 3 dagen te hebben gedaan in de afgelopen week en bijna één op de vijf respondenten (17%) deed dit elke dag. Verder gaf 11% aan de laatste week geen alcohol te hebben gedronken. Op de dagen dat zij alcohol dronken, dronk 32% gemiddeld 1 glas, voor 54% was dit 2 of 3 glazen en voor 14% was dit 4 glazen of meer. De percentages zijn vergeleken met de vorige meetronde (juni 2022) vrijwel gelijk gebleven.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Meer lezen over dit onderwerp: