Extern nieuws |

Rapport WHO: 2,6 miljoen sterfgevallen per jaar door alcoholgebruik

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 2,6 miljoen sterfgevallen per jaar toe te schrijven zijn als gevolg van alcoholgebruik (4,7% van alle sterfgevallen) en 0,6 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg van drugsgebruik. Mannen sterven vaker dan vrouwen als gevolg van alcoholgebruik (77%) en druggebruik (67%). Verder blijkt uit het rapport dat wereldwijd naar schatting 400 miljoen mensen lijden aan een stoornis in het gebruik van alcohol (verder: alcoholstoornis).

De WHO pleit voor het ondernemen van internationale actie om alcohol- en drugsgebruik te verminderen en de toegang tot de zorg te verbeteren om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling in 2030 versneld te bereiken.

World Health Organization (2024). Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. Geneva: World Health Organization.

Meer lezen over dit onderwerp: