Extern nieuws |

Rapport middelengebruik in het verkeer

VeiligheidNL heeft onderzoek gedaan naar alcohol- en drugsgebruik bij verkeersslachtoffers die op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn behandeld.

Uit dit onderzoek blijkt dat in totaal 110.000 verkeersslachtoffers op een SEH-afdeling zijn behandeld in 2021 Van hen zijn naar schatting 6.400 (6%) behandeld omdat zij alcohol en/of drugs hadden gebruikt. Bij twee derde deel van hen was sprake van ernstig letsel. In de periode 2012-2021 is het aantal SEH-behandelingen in verband met ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval waarbij alcohol en/of drugs betrokken was met 71% gestegen. Bij nagenoeg alle verkeersslachtoffers die in de afgelopen tien jaar voorafgaand aan het ongeval alcohol en/of drugs gebruikt hebben, was sprake van alcoholgebruik (98%).

Bijna alle verkeersslachtoffers (93%) die voorafgaand aan hun ongeval alcohol en/of drugs gebruikt hadden en in de afgelopen tien jaar op de SEH-afdeling van een LIS-ziekenhuis zijn behandeld namen als bestuurder deel aan het verkeer (fiets: 75%; brommer, snorfiets, scooter of fiets met hulpmotor: 10% en personenauto: 10%) .

Een kwart van de SEH-bezoekers die een verkeersongeval hebben gehad als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig na het gebruik van alcohol en/of drugs was in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar  en nog eens een kwart was in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar.

Kijkend naar ongevallen waarbij de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig betrokken was (en alcohol en/of drugs gebruikt had) zijn de belangrijkste ontstaansscenario’s van de verkeersongevallen: vallen, van de weg raken of botsen met een andere verkeersdeelnemer. Van een groot deel (60%) was niet precies bekend hoeveel ze hadden gedronken.

Vergeleken met de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die geen alcohol en/of drugs hadden gebruikt valt op dat verkeersongevallen waarbij wél sprake was van alcohol en/of drugs relatief vaak hersenletsel tot gevolg hadden. Ook hadden bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die alcohol/drugs gebruikt hadden vaker ernstig letsel en werd een significant groter aandeel na een SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

VeiligheidNL. (2022). Rapport Middelengebruik in het verkeer 2012-2021. https://www.veiligheid.nl/actueel/stijging-aantal-fietsongevallen-met-alcohol-enof-drugsgebruik

Meer lezen over dit onderwerp: