Extern nieuws |

Oproep tot onderzoek: bijdrage van alcohol aan klimaatverandering en andere milieuaantastingen

Onderzoekers uit Schotland en Australië doen een oproep tot onderzoek naar de bijdrage van alcohol aan klimaatverandering en andere aantastingen van het milieu. Ze zien klimaatverandering als de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid. Volgens hen zijn dringend systemische veranderingen nodig om verdere verslechtering van het klimaat te beperken. Hoewel ze het onmiddellijk stopzetten van de winning van fossiele brandstoffen als de meest effectieve manier zien om dit te doen, hebben veel grondstoffen, waaronder alcohol, milieukosten. De onderzoekers stellen dat alcohol al een belangrijke veroorzaker is van een reeks gezondheids-, sociale en economische lasten, en ook milieuschade en klimaatverandering verergert. De productie, distributie en het gebruik van alcohol draagt substantieel bij aan klimaatverandering, voornamelijk door de uitstoot van broeikasgassen.

Alcoholproductie is een hulpbronnen- en energie-intensief proces dat bijdraagt aan aanzienlijke verslechtering van het milieu door waterverbruik en CO2-uitstoot. De onderzoekers stellen dat de invloed van alcoholproductie op klimaatverandering minimaal onderzocht is door onderzoekers. Ze vinden dat de ontvouwende klimaatcrisis ons allemaal dwingt om na te denken over manieren om onnodige uitstoot te beperken, ook van producten zoals alcohol.

Verder doen de onderzoekers suggesties voor een onderzoeksagenda over dit onderwerp, waaronder onderzoek naar commerciële determinanten, ongelijkheid en productadvies om consumenten te helpen kiezen voor opties met een lagere CO2-uitstoot.

De onderzoekers concluderen dat dit geen probleem is dat alleen kan worden aangepakt door individuele verantwoordelijkheid te nemen voor alcoholgebruik of door nieuw onderzoek te doen. Zij zien een belangrijke verantwoordelijkheid voor regeringen en bedrijven om dit te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door alcoholbedrijven te reguleren en duidelijkere informatie te verstrekken over de verschillende CO2-voetafdrukken van alcoholproducenten.

Cook, M., Critchlow, N., O’Donnell, R., & MacLean, S. (2024). Alcohol’s contribution to climate change and other environmental degradation: a call for research. Health Promotion International39(1), daae004.