Extern nieuws |

Meta-analyse: relatie tussen empathie en alcoholgebruik en -problemen

Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de relatie tussen empathie en alcoholgebruik en -problemen bij volwassenen (35-65 jaar).

In totaal zijn 26 studies (10 studies met klinische steekproeven en 16 studies met niet-klinische steekproeven) met 4672 deelnemers geïncludeerd (zoekperiode januari 1970 tot augustus 2021).

Uit onderzoek blijkt dat personen met een stoornis in het alcoholgebruik minder empathie hebben in vergelijking met gezonde personen. Ook blijken deze personen minder cognitieve empathie (i.e. het vermogen om het emotionele perspectief of de mentale toestand van een ander te begrijpen) te hebben vergeleken met gezonde personen, maar niet minder affectieve empathie (i.e. het vermogen om de emotionele toestand van een ander te delen). Bij personen zonder stoornis in het alcoholgebruik blijkt minder empathie samen te hangen met zwaarder alcoholgebruik en meer alcoholproblemen.

Kumar, L., Skrzynski, C. J., & Creswell, K. G. (2022). Meta‐analysis of associations between empathy and alcohol use and problems in clinical and non‐clinical samples. Addiction.