Extern nieuws |

Longitudinale studie: effecten van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik op de alcoholnormen van jonge kinderen

Onderzoekers uit Australië en Nederland hebben een longitudinale studie uitgevoerd naar de effecten van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik op de alcoholnormen van kinderen (N=329; 51% meisjes, gemiddelde leeftijd bij het eerste meetmoment: 4.78 jaar).

De kinderen voerden een aantal kindvriendelijke opdrachten over alcohol uit op een tablet. Zo kregen ze tekeningen van volwassenen en kinderen te zien in 18 verschillende situaties (bv. ‘op een feestje’). De kinderen kregen de opdracht om bij de personen in de tekeningen aan te geven wat zij dachten dat de personen zouden drinken. De ouders van de kinderen vulden een online vragenlijst in over hun alcoholgebruik en de mate waarin zij hun kinderen blootstellen aan alcohol in verschillende situaties.

Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen die vaker aan het alcoholgebruik van hun moeder waren blootgesteld, ook vaker alcoholhoudende drankjes gaven aan de vrouwen in de tekeningen dan kinderen die minder vaak waren blootgesteld aan het alcoholgebruik van hun moeder. Kinderen die vaker aan het alcoholgebruik van hun vader waren blootgesteld, gaven de mannen in de tekeningen ook vaker alcoholhoudende drankjes dan kinderen die minder vaak waren blootgesteld. De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik invloed heeft op de normen die jonge kinderen ten aanzien van alcohol hebben.

Cook, M., Smit, K., Voogt, C., Kuntsche, S., & Kuntsche, E. (2022). Effects of exposure to mother’s and father’s alcohol use on young children’s normative perceptions of alcohol. Alcoholism: Clinical and Experimental Research.