Extern nieuws |

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: impact van het veranderen van het aandeel beschikbare niet-alcoholische versus alcoholische dranken op alcoholkeuze en online aankopen

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd naar de impact van het veranderen van het aandeel beschikbare niet-alcoholhoudende (i.e., alcoholvrije dranken of frisdranken) versus alcoholhoudende dranken op alcoholkeuze en online aankopen bij volwassenen. De deelnemers waren woonachtig in Engeland en Wales en kochten regelmatig online alcohol (N=607; 60% vrouwen, gemiddelde leeftijd: 38 jaar). De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan één van de volgende 3 groepen: ‘25% niet-alcoholhoudend/75% alcoholhoudend’; ‘50% niet-alcoholhoudend/50% alcoholhoudend’ en ‘75% niet-alcoholhoudend/25% alcoholhoudend’. Vervolgens selecteerden de deelnemers drankjes in een gesimuleerde online supermarkt. In het Verenigd Koninkrijk bestaat 1 standaardglas alcohol uit 8 gram pure alcohol, in Nederland bevat het 10 gram pure alcohol.

Uit dit onderzoek blijkt dat een groter deel van de deelnemers in de groep ‘75% niet-alcoholhoudend’ geen alcohol selecteerde in vergelijking met de groep ‘25% niet-alcoholhoudend’. Er was geen verschil tussen de groepen ‘75% niet-alcoholhoudend’ en ‘50% niet-alcoholhoudend’- of tussen de groepen ‘50% niet-alcoholhoudend’ en ‘25% niet-alcoholhoudend. Daarnaast bleek dat de groep ‘75% niet-alcoholhoudend’ minder standaardglazen alcohol selecteerde dan de groepen ‘50% niet-alcoholhoudend’ en ‘25% niet-alcoholhoudend’. Er is geen verschil tussen de groepen ‘50% niet-alcoholhoudend’ en ‘25% niet-alcoholhoudend. In het algemeen werden bij alle deelnemers 17,46 standaardglazen alcohol geselecteerd in de groep ‘75% niet-alcoholhoudend’; 25,51 standaardglazen alcohol  in de groep ’50% niet-alcoholhoudend’ en 29,40 standaardglazen alcohol  in de groep ‘25% niet-alcoholhoudend’.

Voor alle andere uitkomsten (i.e., totale en gekochte aantal geselecteerde drankjes, aantal gekochte alcoholhoudende drankjes en aantal gekochte niet-alcoholhoudende drankjes) waren de alcoholkeuze en -inkoop consequent het laagst in de groep ‘75% niet-alcoholisch’-groep.

De onderzoekers concluderen dat een verhoging van het aandeel niet-alcoholhoudende dranken (van 25% naar 50% of 75%) in het drankenassortiment de selectie en aankoop van alcoholhoudende dranken kan verminderen. Er moet nog worden nagegaan of het haalbaar is om  veranderingen in het drankassortiment in supermarkten te implementeren, aangezien supermarkten momenteel een groter assortiment alcoholhoudende dan niet-alcoholhoudende dranken hebben.

Clarke, N., Blackwell, A. K., Ferrar, J., De-Loyde, K., Pilling, M. A., Munafò, M. R., … & Hollands, G. J. (2023). Impact on alcohol selection and online purchasing of changing the proportion of available non-alcoholic versus alcoholic drinks: A randomised controlled trial. PLoS medicine20(3), e1004193.

Meer lezen over dit onderwerp: