Blog |

Het zou mooi zijn als we over een paar jaar overbodig zijn

Het Trimbos-instituut bestaat dit jaar 25 jaar. Wat is de rol van het Trimbos-instituut als het gaat om tabaksontmoediging? Tabak is voor het instituut nog een relatief nieuw onderwerp. Arts-epidemioloog Esther Croes was er vanaf het begin bij betrokken en geeft een kijkje in de keuken.

Idealiter maken we onszelf overbodig. Tot die tijd hoop ik dat we onze kennis kunnen blijven delen en een belangrijke rol blijven spelen in het brede veld van tabaksontmoediging. Zodat uiteindelijk veel mensen stoppen met roken en er niemand meer begint.”

Hoe het Trimbos-instituut kennis ging delen over tabaksontmoediging

1 januari 2013 is het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) bij het Trimbos-instituut opgericht. Het doel van het Expertisecentrum is (en was) om door voorlichting aan algemeen publiek en samenwerking met professionals, wetenschap en overheid bij te dragen aan minder ziekte en sterfte door tabaksgebruik. Het Trimbos-instituut nam in 2013 het stokje over van STIVORO, dat sinds 1975 die landelijke taken had uitgevoerd. Zo schreef toenmalig staatssecretaris van VWS, van Rijn in de nieuwsbrief:

Het is mooi dat de activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie van alcohol, drugs én tabak nu gebundeld zijn bij het Trimbos-instituut waar al veel kennis over verslaving is.”

Brug tussen wetenschap, praktijk en beleid

We willen de brug zijn tussen de wetenschap en de zorgpraktijk. En dat doen we vooral in de projecten over stoppen met roken. Zo werken wij er hard aan om de zorg rookvrij te maken. Dit doen we door voor de zorg goede voorbeelden beschikbaar te stellen over hoe zij het kunnen aanpakken. Neem maar eens een kijkje op de website rookvrijezorg.com. Maar we stellen ook vragen aan beleidsmakers en zorgverleners zodat ze aan het denken worden gezet. Een andere belangrijke rol voor het NET is om beleidsmakers te adviseren en ondersteunen met wetenschappelijke kennis. We spelen bijvoorbeeld in op actuele onderwerpen, zoals de e-sigaret, door middel van factsheets. Professionals en beleidsmakers kunnen alle informatie vinden in de factsheets die we maken.

Je komt ons op verschillende plekken tegen

Maar we zijn er niet alleen voor professionals en beleidsmakers. Mensen die roken en willen stoppen kunnen ook bij ons terecht. Op ieder sigarettenpakje staat de website Ikstopnu.nl vermeld en de Stoplijn. Programmahoofd Marc Willemsen heeft tijdens het 5 jarig bestaan hierover gezegd:

De kracht van Ikstopnu is dat zij blijven luisteren en signaleren waar behoefte aan is bij rokers, zodat rokers alle informatie krijgen die zij nodig hebben om een succesvolle stoppoging te doen.”

Maar roken is zo verslavend, je kunt er maar beter voor zorgen dat niemand begint met roken. Daarom werken we ook aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken door bijvoorbeeld de Smokefree Challenge.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Eigenlijk hoop ik dat we over een paar jaar dit werk niet meer doen omdat het gewoon niet nodig is. Tot die tijd delen we kennis over alles rondom tabaksontmoediging op een zo toegankelijk mogelijke manier en blijven we de politiek scherp houden. Zolang er elk jaar nog 20.000 mensen doodgaan aan roken en meeroken hebben alle zorgverleners nog een cruciale taak, die begint bij het geven van een stopadvies aan elke roker en elke stopper door te wijzen naar de juiste zorg op de juiste plek. Het Trimbos-instituut heeft voor de komende jaren vele projecten op stapel staan om die stoppen-met-rokeninfrastructuur te helpen verbeteren. Zodat er uiteindelijk meer mensen stoppen met roken en we werkelijk een rookvrije generatie bereiken.

Esther Croes
Epidemioloog