Webinar Synthetische Opioïden in Nederland

Datum: 26/04/2024
Tijd: 11:30 - 13:00
Locatie: Online
Organisator: Trimbos-instituut
Prijs: Gratis

Is Nederland voorbereid op oneigenlijk gebruik van fentanylachtigen of andere synthetische opioïden?

Synthetische opioïden, zoals bijvoorbeeld fentanyl, zijn stoffen met een sterk verdovende werking die onder meer als medicatie worden ingezet in de behandeling van pijn. Recentelijk zijn deze stoffen ook op de illegale markt (straathandel of online) verschenen. Fentanyl en andere synthetische opioïden zorgen in de Verenigde Staten en Canada al jaren voor grote aantallen overdoseringen, niet zelden met fatale afloop.

In Europa zien we dit nog niet op grote schaal, maar steeds vaker worden gezondheidsincidenten met diverse synthetische opioïden gemeld. Een zorgwekkende ontwikkeling in het afgelopen jaar is dat er nitazenes (een groep zeer sterke opioïde stoffen) zijn aangetroffen in samples die als heroïne, cocaïne of benzodiazepines verkocht worden in onder meer Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal overdoseringen, inclusief een aantal fatale incidenten.

Daarnaast meldt het UNODC dat door inspanningen van de Taliban de cultivering van papaver, de grondstof voor heroïne, in Afghanistan met 95% is afgenomen. Sommige experts vrezen dat hierdoor de toevoer van heroïne naar (West-) Europa kan opdrogen en dat dit tot een toename in het gebruik van synthetische opioïden zal leiden. Bijvoorbeeld als vervangend aanbod voor heroïne, maar ook als versnijdingsmiddel.

Staat Europa aan de voet van een opioïdencrisis vergelijkbaar met die in Noord-Amerika? En wat zijn de recente ontwikkelingen in Europa en Nederland? Wat weten we over problematisch gebruik van pijnmedicatie of synthetische opioïden in het illegale circuit. Welke monitors kunnen we inzetten om relevante ontwikkelingen op dit gebied tijdig te signaleren? Wat hebben we goed in beeld en waar zitten nog blinde vlekken? En in hoeverre zijn zorgverleners, hulpdiensten en gebruikers voorbereid op een dergelijke situatie? Wat kunnen we leren van andere landen?

Om hier meer inzage in te geven organiseert het Harm Reduction Netwerk (HRN) van het Trimbos-instituut een webinar op vrijdag 26 april van 11:30-13 uur CET.

Sprekers zijn:

  • Joanna de Morais (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, Portugal)
  • Eamon Keenan/ Nicki Killeen (Health Service Executive (HSE), Ireland)
  • Laura Smit-Rigter (Trimbos-instituut, Nederland)

Het webinar wordt voorgezeten door Daan van der Gouwe, projectleider HRN. Gezien de herkomst van de meeste sprekers wordt de webinar in het Engels gehouden. Meld je aan door een mail te sturen naar Emma Spoor via espoor@trimbos.nl en je ontvangt t.z.t de link voor deelname!