Preventie postpartum depressie

Wat is het, hoe signaleer je het en welke stappen kun je ondernemen om een postpartum depressie te voorkomen? E-learning, 6 x 30 minuten.

In deze online nascholing leert u in zes lessen van 30 minuten hoe u depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders kunt herkennen en bespreken. U leert ook hoe u de vrouwen kunt adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen en zo de ontwikkeling van een depressie te voorkomen. Tenslotte leert u om te monitoren wat ze met de adviezen doen en om hen op tijd door te verwijzen.

Leer van de experts

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met een speciaal voor dit doel samengestelde werkgroep bestaande uit leden van beroepsverenigingen en zorgverleners in de pre- en postnatale setting. Dit garandeert een combinatie van actuele wetenschappelijke kennis met ervaring uit de praktijk.

Preventie van postpartum depressie

Het doel van deze e-learning is om de preventie van depressie door zorgverleners in de pre- en postnatale setting (verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen) te verbeteren.

Inhoud e-learning

De lessen bestaan uit informatie, korte films en opdrachten. Na de opdrachten krijgt u direct feedback. U leert aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) vrouwen de aard en de ernst van de klachten in te schatten en aan de hand daarvan suggesties te doen voor een vervolg op maat. Bij de training hoort een reader, waarin per les de lesstof wordt samengevat. U kunt deze reader downloaden na aanschaf van de e-learning.

Bestellen via de webwinkel

U kunt de e-learning ‘Preventie postpartum depressie’ bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut.

  • Verloskundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Jeugdartsen

U kunt als hulpverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, doordat u direct contact heeft met aanstaande en pas bevallen moeders, waardoor u de signalen snel kunt herkennen en tijdig adequate actie kunt ondernemen.

Na het volgen van de training kunt u depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders herkennen en bespreekbaar maken. U weet ook wat u kunt doen om de ontwikkeling van een postnatale depressie te voorkomen.

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Duur
Zes lessen van elk 30 minuten. U volgt de training in uw eigen tempo, op dagen en tijden dat het u schikt.
Accreditatie
* Voor verloskundigen: KNOV 3 punten
* Voor jeugdverpleegkundigen: V&VN 3 punten
* Voor jeugdartsen: wordt eind 2019 aangevraagd
Prijs
€ 60,00
Toelichting
Bestellen via de webwinkel (zie hierboven onder 'Omschrijving'), prijs inclusief reader, staffelkorting van 10% bij bestellingen van 50 stuks of meer
Trainer

Meer trainingen