Signaleren postpartum depressie

In zes lessen van 30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders te herkennen en adequate actie te ondernemen.

In deze nascholingscursus leert u in zes online lessen van 30 minuten depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders te herkennen en te bespreken. U leert hoe u vrouwen kunt adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen. Tenslotte, leert u om te monitoren wat vrouwen met de adviezen doen en door te verwijzen wanneer dat nodig is.

De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met een speciaal daarvoor samengestelde werkgroep bestaande uit beroepsverenigingen en zorgverleners in de pre- en postnatale setting.

De cursus is bedoeld voor verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij kunnen als hulpverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, doordat zij direct contact hebben met aanstaande en pas bevallen moeders.

De e-learning cursus 'Signaleren postpartum depressie' heeft tot doel om de preventie van depressie door zorgverleners in de pre- en postnatale setting (verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen) te verbeteren.

Duur
Zes lessen van elk 30 minuten. U volgt de cursus in uw eigen tempo, op dagen en tijden dat het u schikt.
Accreditatie
De e-learning is geaccrediteerd door V&VN (3 punten) en KNOV (3 punten)
Prijs
€ 0,00
Trainer

U kunt de online cursus Signaleren postpartum bestellen via de webwinkel.

Meer trainingen