Preventie postpartum depressie

Leer depressieve klachten bij aanstaande en jonge moeders te signaleren en voorkom een postpartum depressie met preventief advies (6 x 30 min.)

Wat leert u?

• Herkennen en bespreken van depressieve klachten in de periode rond de bevalling
• Adviseren en motiveren van (aanstaande) moeders om preventieve acties te ondernemen
• Monitoren wat er met dit advies gedaan wordt
• Doorverwijzen naar passende hulpverlening

Samenvatting

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 23.000 vrouwen een depressie in de periode rond de bevalling. Als depressieve klachten bij deze groep vrouwen tijdig gesignaleerd worden, kan eerder actie ondernomen worden om te voorkomen dat er een echte postpartum depressie ontstaat. Verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben hierin een belangrijke taak, omdat juist zij in deze periode in nauw contact staan met deze vrouwen. Na deze e-learning kunt u depressieve klachten herkennen en bespreekbaar maken, en weet u hoe u vrouwen kunt motiveren om actie te ondernemen. De training is gebaseerd op een combinatie van resultaten uit onderzoek en praktijkervaring, en bestaat uit zes lessen van 30 minuten.

Behoort u tot de doelgroep?

U heeft als hulpverlener direct contact met aanstaande en pas bevallen moeders en heeft behoefte aan verdieping van uw kennis over postpartum depressie. Na deze training kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, omdat u signalen snel kunt herkennen en tijdig adequate actie kunt ondernemen.

  • Verloskundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Jeugdartsen

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

Vooropleiding op hbo- of academisch niveau

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een andere vooropleiding? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met een speciaal voor dit doel samengestelde werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leden van beroepsverenigingen (waaronder KNOV, AJN, V&VN, LKPZ en KCKZ) en zorgverleners in de pre- en postnatale setting. Dit garandeert een combinatie van actuele wetenschappelijke kennis met ervaring uit de praktijk.

Resultaat

• U heeft kennis van depressies en depressieve klachten en van de risico- en beschermende factoren.
• U herkent (de signalen van) depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders.
• U kunt (de signalen van) depressieve klachten bespreekbaar maken.
• U kunt vrouwen met (beginnende) depressieve klachten adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen.
• U kunt vrouwen met (beginnende) depressieve klachten op een goede manier doorverwijzen.
• U weet hoe u (aanstaande) moeders kunt volgen in wat zij met uw adviezen doen.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

* KNOV: 3 punten
* Kwaliteitsregister jeugdverpleegkundigen V&VN: 3 punten
* KNMG-GAIA jeugdartsen: 3 punten

Programma

Wat is het, hoe signaleer je het en welke stappen kun je ondernemen om een postpartum depressie te voorkomen? Deze vragen worden beantwoord in zes online lessen van 30 minuten, die bestaan uit informatie, korte films en opdrachten. U leert aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) vrouwen de aard en de ernst van de klachten in te schatten en suggesties te doen voor een vervolg op maat.

U volgt de training in uw eigen tempo, op dagen en tijden dat het u schikt. In de lessen krijgt u direct feedback na het maken van de opdrachten. Bij de training hoort een reader, waarin per les de lesstof wordt samengevat. U kunt deze reader downloaden na aanschaf van de e-learning.

Onderwerpen

• Les 1: Wat zijn de kenmerken van een postpartum depressie en wie hebben een verhoogd risico?
• Les 2: Hoe kunt u bijdragen aan depressiepreventie?
• Les 3: Hoe herkent u een postpartum depressie en wanneer moet u hier extra alert op zijn?
• Les 4: Wat kunt u doen en welke hulp kunt u adviseren bij depressieve klachten?
• Les 5: Hoe motiveert u moeders om actie te ondernemen en ondersteuning of hulp te gaan zoeken?
• Les 6: Hoe vindt u een passende behandeling en maakt u samen met de moeder een plan van aanpak?

Werkvormen

• Kennisoverdracht
• Video
• Verwerkingsopdrachten
• Feedback op antwoorden
• Nalezen van de stof

Bestellen via de webwinkel

U kunt de e-learning ‘Preventie postpartum depressie’ bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Meer informatie

Meer over preventie van depressie op de website van het Trimbos-instituut

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

6 x 30 minuten

Digitale leeromgeving

De e-learning vindt plaats binnen een digitale leeromgeving. Meer informatie en inloggegevens ontvangt u na aanschaf.

Trainingsmateriaal

Bij de training hoort een reader. Deze kunt u downloaden in de digitale leeromgeving. De kosten van de reader zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 60,00 excl. btw

*Bestellen via de webwinkel (zie onder 'Omschrijving'), prijs inclusief reader, staffelkorting van 10% bij bestellingen van 50 stuks of meer

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.