Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nummer 5 | 18 juni 2018  

Dit najaar hebben we weer een mooi programma met veel nieuw aanbod. Met deze halfjaarlijkse nieuwsbrief houden we u graag van ons aanbod op de hoogte. We beginnen met wat algemeen nieuws en daarna leest u alles over onze nieuwe trainingen en congressen. Onderaan vindt u het volledige overzicht van het cursusaanbod van dit najaar. Graag tot ziens bij één van onze activiteiten in 2018!

Nieuws

Nieuwe collega

Vanaf half maart werkt Jolanda Pieters op het secretariaat. Zij werkt samen met Hanneke Katsis, die al jaren voor de Trimbos Academie werkzaam is. Zij zijn bereikbaar via: academie@trimbos.nl of tel. 030 297 11 72.

Online leeromgeving

Online leeromgeving

Inmiddels worden bijna alle trainingen vanuit een online leeromgeving ondersteund. Hier vinden cursisten allerlei informatie rondom de training die ze gaan volgen, zoals:

  • praktische informatie,
  • programma,
  • informatie over (aanschaf van) trainingsmateriaal,
  • downloaden van certificaat na het behalen van de training.

NB: De kosten voor aanschaf van trainingsmateriaal zijn niet (meer) bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten kunnen via de webshop materiaal bestellen.

Nieuwe privacywet

Het zal u niet ontgaan zijn dat op 25 mei de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Trimbos-instituut voor het Privacy Statement.

Annuleringsregeling trainingen aangescherpt

Per 1 september scherpen wij de annuleringsregeling van onze trainingen aan. Cursisten kunnen tot twee weken van tevoren kosteloos een training annuleren. Daarna betaalt de cursist de volledige prijs van de training. Binnen een jaar na de annulering mag deze cursist dan nog wel een andere training volgen voor de helft van de prijs.

Nieuw aanbod

De Trimbos Zomersessies

De Trimbos Zomersessies

Voor de thuisblijvers en doorwerkers zijn er de Trimbos Zomersessies, verhelderende en verdiepende workshops op zomerse locaties.

  • Bezoek een drugslab - 28 juni 2018
  • Wie zijn die jongeren eigenlijk? Customize je voorlichting met persona's - 3 juli 2018
  • Actualiteitencollege Alcohol - 11 juli 2018
  • Gamen United, over risico's en kansen van gamegedrag - 28 augustus 2018
  • Dementiezorg, persoonsgericht werken en leidinggevenden - 30 augustus 2018
  • Dronkenschap, doorschenken en alcoholvrije alternatieven - 4 september 2018

Meer informatie

Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie | Voorlichting of Training

Het gedrag van mensen met dementie verandert vaak ingrijpend. Deze veranderingen hebben veel invloed op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie én op die van degene die voor hem of haar zorgt, de mantelzorger. Het is belangrijk dat mensen met dementie goed ondersteund worden, maar ook ondersteuning van de mantelzorgers en van beiden samen is heel belangrijk.

‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk

Depressie is bij ouderen een belangrijk gezondheidsprobleem. Heeft u als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) in uw praktijk te maken met ouderen die last hebben van depressieve klachten of kampen met eenzaamheid? Dan is de interventie 'Op zoek naar zin' mogelijk iets voor u. Voor deze groepsinterventie wordt gebruik gemaakt van 'life-review': het ophalen en evalueren van herinneringen staat centraal. Er worden ook creatieve werkvormen gebruikt.

De training duurt twee dagen en vindt plaats op 26 oktober en 9 november 2018.

Meer informatie

Dubbele diagnose | Basistraining

Deze training is gericht op professionals die werkzaam zijn in de behandeling of begeleiding van cliënten met psychiatrische aandoeningen. Het is een interactieve training waarin u een eerste introductie krijgt op problemen die kunnen spelen bij cliënten met een dubbele diagnose. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om zo goed mogelijk op die problemen in te kunnen spelen. Na de training weet u onder andere wat de meest gangbare middelen zijn, wat hun werking is en wat verslaving precies is.

Datum: 8 november 2018

Meer informatie

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis II (VERS II)

Cliënten die VERS I hebben afgerond, kunnen verder met een VERS II-cursus. VERS II helpt hen om meer op eigen benen te staan, terwijl ze gedurende de cursusperiode daarnaast contact houden met hun individuele behandelaar. Op de trainingsdag leert u het VERS II-programma kennen, zodat u het daarna binnen uw organisatie zelf kunt aanbieden.

Datum training: 19 november 2018

Meer informatie

Doe-Praatgroep (KOPP/KVO, 8-12 jaar) | Train de trainer

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben (KOPP/KVO-kinderen)? De interventie Doe-Praatgroep is gericht op kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en heeft als doel om te voorkomen dat zij zelf ernstige problemen ontwikkelen. Het al bestaande draaiboek van de Doe-Praatgroep is geheel vernieuwd. Na het volgen van de training kent u de inhoud van het draaiboek en kunt u de interventie zelf met succes uitvoeren. Voor mensen die de Doe-Praatgroep al geven is er een update en intervisiebijeenkomst.

Datum training (hele dag): volgt binnenkort (oktober/november)
Datum update en intervisiebijeenkomst (een dagdeel): volgt binnenkort (september)

De kunst en kunde van implementatie

In deze training leert u een wetenschappelijk onderbouwd implementatieplan te schrijven voor een interventie, zorgvernieuwing of innovatie. Aan de hand van uw eigen casus verkent u allereerst de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren tijdens de implementatie. Aan het einde van de training beschikt u over alle ingrediënten om een gedegen implementatieplan te beschrijven en heeft u ideeën om de implementatie bij te sturen bij het ontstaan van nieuwe knelpunten.

NB Alleen incompany

Meer informatie

Signaleren alcohol en drugs | Online basiscursus

Wilt u meer informatie over alcohol en verschillende soorten drugs? Deze online cursus geeft u op korte en krachtige wijze informatie over de verschillende effecten die alcohol en drugs kunnen hebben: stimulerend, verdovend en bewustzijnsveranderend. Ook maakt u kennis met het Persoon - Omgeving - Middel-model (POM-model). Het effect van drugs is namelijk niet alleen afhankelijk van het middel dat gebruikt wordt, maar ook van de persoon en van de omgeving.

Meer informatie

VERS congres | 20 jaar in Nederland

Na deze dag bent u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en onderzoek en heeft u een beeld hoe de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) breed ingezet kan worden in uw behandelpraktijk. Belangrijke vraag tijdens dit congres is of VERS het beste ingezet kan worden als stabiliserende behandeling of als psychotherapeutisch traject of als allebei.

Datum: 2 oktober 2018 

Meer informatie

Studiedag Alcohol Toezicht

Studiedag Alcohol Toezicht

Er wordt tijdens deze dag gelegenheid geboden om kennis te nemen van actuele ontwikkelingen op het gebied van alcoholpreventie en toezicht. Er komen zowel praktische als beleidsmatige onderwerpen aan bod. Ook worden er workshops georganiseerd die specifiek zijn gericht op de combinatie van beleid en praktijk. Het netwerken en delen van ervaringen tussen verschillende regio's en verschillende disciplines staat centraal.

Datum: 4 oktober 2018

Meer informatie

Cannabiscongres

Door verschillende ontwikkelingen in de wereld is het belangrijk om te weten wat de laatste inzichten zijn over risico's van cannabisgebruik. Op deze dag delen onderzoekers en professionals hun kennis en ervaringen. Ook worden handvatten geboden voor effectieve cannabispreventie en -behandeling. Dit congres is een must voor iedereen die op enigerleiwijze betrokken is bij de vormgeving van beleid, voorlichting, preventie of behandeling rondom cannabisgebruik.

Datum: 30 oktober 2018

Meer informatie

Inspiratiedag Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak

Inspiratiedag Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak

De praktijk staat op deze dag centraal: wat kunnen hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg concreet doen om problemen die ontstaan door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen? Er zullen verschillende sessies plaatsvinden over onder andere wet- en regelgeving, voorlichting en signaleren.

Datum: 28 november 2018

Meer informatie

Op de agenda

28 juni Bezoek een drugslab | Zomersessies

3 juli Wie zijn die jongeren eigenlijk? | Zomersessies

11 juli Actualiteitencollege Alcohol | Zomersessies

28 augustus Gamen United | Zomersessies

30 augustus Dementiezorg, persoonsgericht werken en leidinggeven | Zomersessies

4 september Dronkenschap | Zomersessies

4 september KOPP/KVO | Piep zei de muis | Train de trainer

13 september Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I) | Train de trainer

18 september Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R)

26 september Klachtgerichte Mini Interventies (KMI's) | Train de trainer

2 oktober KOPP | Ouder-Baby interventie | Train de trainer

2 oktober VERS congres | 20 jaar in Nederland

4 oktober Studiedag Alcohol Toezicht

19 oktober Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie

26 oktober 'Op zoek naar zin' in de huisartsenpraktijk

30 oktober Cannabiscongres

8 november Dubbele diagnose | basistraining

19 november Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis II (VERS II)

21 november Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) | Train de trainer

28 november Inspiratiedag Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak

Naast bovengenoemde trainingen is er nog meer aanbod op onze website.

Van sommige trainingen zijn de exacte data op dit moment nog niet bekend. Ziet u hierboven of op de website een training waarin u geïnteresseerd bent maar staat er nog geen datum bij? Op de website, bij de informatie over de training, kunt u uw contactgegevens achterlaten. Zodra de data bekend zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wilt u liever een training op maat? Neem dan contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.

U ontvangt deze Trimbos Special omdat u abonnee bent van de Trimbos Nieuwsflitsen of bij ons een training heeft gevolgd. Wilt u deze halfjaarlijkse special niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden.