Bekijk de online versie.

Het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor 2018 is uit!

Het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor 2018 is uit!

Je hebt het vast wel gemerkt, de Nationale Drug Monitor 2018 is uit. De NDM is een enorme bron aan informatie voor iedereen die werkzaam is in het veld van alcohol, drugs- en tabakspreventie. Niet alleen vind je er alle actuele cijfers over gebruik, trends en risicogroepen. Ook de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beleid,  en wet- en regelgeving staan op een rij.

Enkele highlights:

  • Ecstasy blijft de meest gebruikte uitgaansdrug onder jongvolwassenen, al daalde het gebruik onder scholieren.
  • De gemiddelde sterkte van ecstasypillen blijft stijgen.
  • De meeste sterfgevallen als gevolg van middelengebruik komen op conto van alcohol en tabak. Naar schatting overlijden jaarlijks ongeveer 1.800 mensen aan de acute en chronische gevolgen van alcoholgebruik, voor tabak gaat het om circa 19.500 sterfgevallen.
  • 4-FA is op zijn retour: zowel het aantal als 4-FA ingeleverde monsters bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) daalde in 2017/2018, maar ook het aantal gezondheidsincidenten door 4-FA daalde. 
  • Ketamine lijkt populairder te worden: er worden meer ketaminemonsters ingeleverd bij het DIMS en sinds 2009 is het aandeel geregistreerde drugsincidenten op EHBO's waar ketamine bij betrokken fors gestegen.
  • Het aantal gemelde ontmantelde productielocaties voor synthetische drugs en afvaldumpingen van de productie van synthetische drugs is weer gestegen.
  • Het aantal geruimde hennepkwekerijen is juist gedaald. 

Lees het alle highlights van de NDM, of download het hele rapport

Het Jaarbericht van de NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). Meer weten over de Nationale Drug Monitor ? Klik dan hier

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut