Bekijk de online versie.

Samenwerking Trimbos-instituut en Quest: ‘Help een puber!’

Samenwerking Trimbos-instituut en Quest: ‘Help een puber!’

Hebben ouders nog invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind? Het 'Blad van NIX' ligt nu in de winkels en is ook via webshop te bestellen. Een magazine met tips en tricks voor ouders met pubers.

Het Blad van NIX wordt uitgegeven in het kader van de NIX18-campagne. Om ouders bewust te maken van hun invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind. Én hen te versterken in hun eigen effectiviteit. Dit magazine zal ouders op een leuke manier wijzer maken over de achtergrond en het waarom van NIX18. Met onder andere de laatste inzichten op het gebied van schadelijkheid, een Puberhandleiding en tips en tricks om op een goede manier het gesprek aan te gaan en regels te stellen, ook in moeilijke situaties.
 

Folder drugs en verkeer

Folder drugs en verkeer

In de serie van Drugs en Uitgaan Read it! is een nieuwe folder verschenen over drugs en verkeer. De folder is geschreven met advies van Team Alert en Jellinek Preventie. De folder is te bestellen in de webshop

In de folder wordt ingegaan op de wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer, speekseltesten, aantoonbaarheid van drugs, straffen voor rijden onder invloed en de effecten van drugs op het rijgedrag.

Alle informatie is ook te vinden op drugsenuitgaan.nl.

Eerste nieuwsbrief Expertisecentrum Alcohol is uit

Vanuit het Expertisecentrum Alcohol wordt kennis over alcohol en alcoholpreventie toegankelijk gemaakt voor professionals. In het dossier Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt per thema uit het preventieakkoord een overzicht van de achtergrondinformatie gegeven die op de website te vinden is.

De eerste nieuwsbrief van het Expertisecentrum is net verschenen. Via de website van het Expertisecentrum kunt u zich tevens abonneren op deze nieuwsbrief die om de zes weken zal verschijnen.

Het IJslandse preventiemodel

Het IJslandse preventiemodel

Het IJslandse model bracht het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren in IJsland sterk terug. Het Trimbos-instituut en het NJi maken dit preventiemodel bruikbaar voor Nederlandse gemeenten.

Op de website van het Trimbos-instituut kunt u meer informatie vinden over het IJslandse model. De zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel, zijn begonnen met het verzamelen van data over het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren. De pilot moet duidelijk maken hoe het succesvolle IJslandse preventiemodel naar Nederland gehaald kan worden. Hier vindt u meer informatie over de pilot.

Ook is de eerste nieuwsbrief over het IJslandse model verschenen. 

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut