Bekijk de online versie.

Denk mee over de rol van ouders bij Open en Alert

Denk mee over de rol van ouders bij Open en Alert

Meedenken over de rol van ouders bij Open en Alert? Meld je dan nu aan en wees van harte welkom in het 'Ontwikkellab' bij het Trimbos-instituut op 16 april van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname aan de bijeenkomst is gratis!

Ouders zijn belangrijk bij het al dan niet ontwikkelen van problematisch middelengebruik. Maar voor jeugdigen die verblijven in de jeugdhulp, een justitiële jeugdinrichting of een LVB-setting is de rol van ouders natuurlijk anders dan bij thuiswonende kinderen. In lijn met de Jeugdwet  worden ouders echter steeds meer als partner gezien bij de hulpverlening aan jeugdigen. Zij behouden, samen met hun kind, de regie en geven zelf aan wat zij nodig hebben. Wat betekent dit voor middelenpreventie in deze settings? En hoe kunnen we vanuit Open en Alert hierbij aansluiten? 

Het Ontwikkellab begint met een inhoudelijke inleiding, waarna we bespreken wat dit betekent voor de ontwikkeling en uitvoering van Open en Alert. 

Aanmelden of vragen? Neem contact op met Marjan Möhle

Nieuwe datum Train de trainer Help, mijn kind gaat uit?

Er is een nieuwe datum gepland: donderdag 4 juli van13:30 - 16:00.  Een ouderavond over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade, waarbij ouders handvatten krijgen om met hun kind in gesprek te gaan. Je kunt je hier inschrijven.

In de ochtend is er de mogelijkheid om getraind te worden voor de uitvoering van de docenteninstructie In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. In Charge kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de ouderavond 'Help, mijn kind gaat uit'.

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut