Bekijk de online versie.

Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving Drank- en Horecawet (DHW)

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief een pilottraject met de handreiking handhaving DHW. We zoeken tien Nederlandse gemeenten die hieraan willen deelnemen. Tijdens dit traject gaan de deelnemende gemeenten ofwel aan de slag met het verbeteren van de naleving op het verbod om de aanwezigheid van dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken, (artikel 252 WvSr) ofwel het verbeteren van de naleving op de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW).
 
Wil je meer weten over de pilots? Ben je enthousiast en wil je deelnemen of twijfel je nog? Meld je dan aan voor de online informatiesessie op donderdagmiddag 22 oktober van 15.00 uur - 16.00 uur. Aanmelden kan via lokaal@trimbos.nl.

Net verschenen

  • Factsheet Cannabis en studie: met uitleg over hoeveel studenten blowen, hoe vaak doen ze dat, wat de redenen voor gebruik zijn en wat de gevolgen zijn van het gebruik. Ook wordt uitgelegd wat cannabis is, hoe de verschillende bestandsdelen werken en geven gebruikende studenten een inkijkje in hun ervaringen.

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut