Bekijk de online versie.

Net verschenen: Infosheet Verantwoord Alcoholbeleid in Sportkantines

Het is belangrijk dat sportverenigingen verantwoord alcoholbeleid op te stellen, om zo een gezonde sportomgeving te creëren voor kinderen, jongeren en andere bezoekers. In deze nieuwe infosheet staan redenen, tips en voorbeelden om aan de slag te gaan met het alcoholbeleid in sportkantines. Preventiewerkers kunnen de infosheet gebruiken om met sportverenigingen te werken aan het alcoholbeleid in de kantine. De Infosheet Verantwoord Alcoholbeleid in Sportkantines is gratis te downloaden.

Save the date: 2 november online Inspiratiedag Studenten

Save the date - Maandag 2 november vindt de 5e Inspiratiedag Studenten, alcohol, drugs en tabak plaats! Deze jubileum editie vieren wij in tegenstelling tot eerdere berichten met een online programma. Meer informatie volgt snel!

10 minuten spreekuur aanpak GHB

Op woensdag 8 juli van 13.00 uur tot 15.00 uur organiseert het Trimbos-instituut een gratis online spreekuur over de aanpak van GHB-problematiek. Je kunt terecht met vragen als:

  • Wat is nodig om GHB-problematiek in een gemeente aan te pakken?
  • Wat is de rol van de instelling voor verslavingszorg in deze aanpak?
  • Wat maakt dat een specifiek op GHB-problematiek gerichte aanpak nodig is?

Plan direct je 10-minuten gesprek via: www.trimbos.nl/ghb-spreekuur

Goede voorbeelden gezocht voor Handreiking Lachgas

De handreiking lachgas voor gemeenten, preventieprofessionals en handhavers wordt dit jaar vernieuwd. Heb jij een voorbeeld om te delen van hoe je verkoop van lachgas kunt aanpakken? Ken je een goede manier om de gebruiker te bereiken? Neem dan contact op met Laura Nijkamp.

Zomer Webinar ‘Lachgas: hoe bereik je de gebruiker?’

Op donderdag 4 juni vond de zomersessie 'Lachgas: hoe bereik je de gebruiker' online plaats. Deze webinar is online terug te kijken op de website (naar beneden scrollen). Met bijdragen van Jongerenwerk op Zuid, Novadic-Kentron en het Trimbos-instituut. Heb je nog een vraag naar aanleiding van de zomersessie: mail Laura Nijkamp.

Nieuwe uitgaven

Ook interessant:

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut