Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

   

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag.

Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk.

Er worden geen verschillende typen borderline persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden.

Mensen met borderline kunnen echter wel verschillen in de mate waarin ze bepaald gedrag vertonen (zoals extraversie, neuroticisme).

laatst bijgewerkt: 09-06-2011