Rapport Zelfhulpgroepen voor dubbele diagnose

Een verkenning van het aanbod door het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose

Het Landelijk Expertise Centrum Dubbele diagnose (LEDD) heeft in 2023 een verkenning gedaan naar het aanbod in Nederland aan dubbele diagnose zelfhulpgroepen. Het gaat dus om groepen voor mensen met zowel psychiatrische problemen als problemen met het gebruik van alcohol en drugs. Door middel van een vragenlijst, uitgezet onder professionals, is inzicht verkregen in het aantal, de werkwijze, ervaringen en wensen voor verbetering met deze groepen. In dit fraaie en beknopte rapport worden de bevindingen toegelicht en een toekomstvisie gegeven.

Auteur A. van Jaarsveld, B. Zwanenburg
Pagina's

12

Jaar

SKU TRI-75-009
Category Rapporten