Werkgevers

Trimbos en werkgevers

Uw werknemers zijn uw belangrijkste kapitaal. Als werkgever wilt u dat uw mensen mentaal gezond zijn en blijven. Dat is niet eenvoudig, want door bijvoorbeeld een hoge werkdruk of de belasting als mantelzorger kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim van uw werknemers.

Het Trimbos-instituut wil graag uw kennispartner zijn op het gebied van mentaal kapitaal. Wij bieden u producten en trainingen aan die u helpen uw mensen gezond te houden. Wij baseren al onze adviezen op gedegen onderzoek en begeleiden u gedurende het hele traject.

Onze dienstverlening

Onderzoek en evaluatie


Als werkgever wilt u de juiste beslissingen nemen. Daarbij is het van belang dat u uitgaat van correcte data. Wij helpen u met gedegen onderzoek. Bijvoorbeeld over de gevolgen van middelengebruik binnen uw organisatie of het verzuim door psychische klachten gerelateerd aan werkstress. Ook evaluatie van proces en effect levert u onmisbare informatie op.

Ontwikkeling en implementatie

Het Trimbos-instituut heeft een veelzijdige en langdurige ervaring met het ontwikkelen van interventies op maat, zowel face-to-face als e-health en mobile-health. Ook ondersteunen we u bij de implementatie van nieuw beleid, interventies en processen. Wij helpen u de omslag te maken van plannen naar de praktijk. Praktisch in uitvoering en bovendien gedragen door de mensen die ermee werken.

Aanbod op maat


Geen organisatie is gelijk. Uw specifieke situatie is uniek en hetzelfde geldt voor uw behoefte. Wij bieden evidence based oplossingen aan. Bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van de gevolgen van werkstress, versterken van de mentale veerkracht en het versnellen van de terugkeer naar werk na uitval door psychische klachten. We kijken met u naar een advies en oplossing op maat.

Product


Stress, piekeren en slecht slapen zorgen bij veel mensen voor ziekteverzuim. De website Snel beter in je vel helpt deelnemers deze klachten te verminderen.

Ziekteverzuim met e-health te lijf voor Achmea

Wat we hebben gedaan:

Achmea kwam bij ons met de volgende uitdaging: 'Hoe kan de verzuimbegeleiding van werknemers met psychische klachten verbeteren, om de verzuimduur van deze werknemers te verkorten?'

Op basis van een doelgroepanalyse hebben we het online zelfhulpprogramma Return@Work voor hen ontwikkeld. Hierin motiveren we de werknemer om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De bedrijfsarts ontvangt vanuit Return@Work adviezen om de werknemer beter te kunnen begeleiden en een consulent psychiater is beschikbaar voor consultatie.

Wat dit opleverde:

De resultaten laten zien dat Return@Work leidt tot een snellere eerste moment van werkhervatting en meer herstel van de klachten na negen maanden.

Naar aanleiding van dit resultaat bekijkt Achmea hoe Return@Work in de reguliere werkwijze op te nemen is.

Lees de hele case