Rijksoverheid

Trimbos en Rijksoverheid

De Rijksoverheid is samen met gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. Denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ verandert richting ‘gezondheid, preventie en eigen kracht'. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het preventiebeleid, de jeugdzorg, langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning. De rol van mensen zelf, zorgverleners, verzekeraars en de (lokale) overheid verandert. 

Betrouwbare kennis en een integrale visie is van belang. Het Trimbos-instituut doet daarom onderzoek naar (het verbeteren van) geestelijke gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Met onze expertise ondersteunen we ministeries, gemeenten en zorginstellingen bij beleidsontwikkeling en -evaluatie.

Onze dienstverlening

Monitoren

Onze monitorstudies en longitudinale onderzoeken geven een actueel en betrouwbaar beeld van de geestelijke gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs in Nederland. Hierdoor weten we dat jaarlijks 1 op de 5 (18 procent) volwassenen te maken heeft met een psychische aandoening.

Beleidsadvies en -evaluatie

In 2020 moeten er 30 procent minder bedden in de ggz zijn. Het Trimbos-instituut voert de Landelijke Monitor Intramurale ggz uit. We volgen de afbouw van bedden, en kijken naar de ontwikkeling van nieuw hulpaanbod. Wat zijn daarvan de kosten en opbrengsten? En wat het betekent voor de cliënt? Met deze informatie geven we beleidsadvies, op landelijk en lokaal niveau. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan ook eens bij ons thema ambulantisering.

Doelmatigheid

Er is een groeiende behoefte aan kennis rondom doelmatigheid in de ggz, onder andere door stijgende zorguitgaven, toenemende en complexere zorgvraag en nieuwe medische technologieën. Onze experts maken de kosten en effecten van interventies en beleidsmaatregelen inzichtelijk. Dat levert waardevolle kennis op over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Maar ook of de zorg betaalbaar en duurzaam is. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk eens bij ons centrum voor economische evaluatie

Contact

"Mijn drijfveer is om met de inzet van kennis waardevol bij te dragen aan de geestelijke gezondheid in Nederland. Ministeries hebben een belangrijke rol om bij maatschappelijke vraagstukken impact te realiseren via beleid. Het Trimbos-instituut ondersteunt ministeries hier graag bij.

Daarbij is ons motto: integraal benaderen waar mogelijk, en specifiek waar nodig. Vanuit mijn rol als aanspreekpunt houd ik ontwikkelingen bij en onderhoud ik contacten met de ministeries (vooral met het Ministerie van VWS). Hierbij koppel ik vraagstukken, expertise en netwerken aan elkaar zodat adequate oplossingen geboden kunnen worden."